Nytt/Historisk: Oslokirken/Politiet fører sak mot bussjåfør for nettsjikane av Torpene

Politiet fører sak mot bussjåfør for nettsjikane av Torpene

Oslokirken Media
15. Januar 2016
Politiet fører sak mot bussjåfør for nettsjikane av TorpeneAina Torp og bistandsadvokat Ann Helen Aarø forbereder saken

På onsdag 20.januar fører Oslo Politikammers juridiske avdeling sak mot en bussjåfør ved navn Jan Kåre Christensen for hans sjikane av Aina & Jan-Aage Torp siden 2011. Christensen har blogging som sin kommunikasjons-arena, og er blitt kjent ved å navngi og angripe 100 kristne ledere, spesielt om de er blitt skilt og gjengift.

Christensen er også kjent for sitt unitariske syn og at "helvete fins ikke"

Saken med nummer 15-073540MED-OTIR/02 kommer opp i Oslo Tingrett på onsdag morgen. Christensens forsvarer er advokat Brynjar Meling som ikke minst er kjent som forsvarer av Mullah Krekar og andre islamistiske talsmenn. 

Politiets aktor er Dag Paulsen, som leder "Hatkrim-avdelingens" juridiske seksjon ved Oslo Politikammer. Som aktor vil Paulsen føre saken, og Jan-Aage Torp er stevnet som vitne.

Aina & Jan-Aages bistandsadvokat er Ann Helen Aarø i det respekterte Advokatfirmaet Nordhus & Aarø. Hun bistår dem gratis.

Aarø har idag oversendt et langt brev til Poltiiets aktor der hun fremmer et erstatningskrav for Aina & Jan-Aage Torp.

Hun fastslår at siktelsen av Christensen er basert på § 390A i straffeloven: "Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn."

I henhold til Politiets siktelse av Christensen har han opptrådt på følgende vis: 

«I perioden fra januar 2012 til mars 2015 fra sin bopel i Krokstien 2C i Oslo eller andre steder, fremsatte han på nettsiden jan.christensen.net og/eller andre nettsider som han hadde opprettet, en rekke blogginnlegg hvor Jan-Aage Torp ble omtalt blant annet som «selvsentrert», «ekkel», «frekk», «narsissistisk», «syk», «tyrann», «psykopat» og «spedalsk». Videre ble det gjentatt i flere av innleggene og/eller i kommentarfeltet at Torp «lever i hor», samt at han er en «gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken».

Saken reiser spørsmålene om hvorvidt Christensen kan påberope seg ytringsfriheten som basis for frifinnelse fra strafft, og fra erstatningskravet.

Christensen er tiltalt for overtredelse av straffeloven 390 a og ikke straffelovens § 390 (fredsforstyrrelse), understreker Aarø.

Politiet viser i sin dokumentasjon til at Christensen har ikke bare gjort sine synspunkter kjent, men har gjort sjikanen til en repeterende øvelse..

Aarø skriver i dagens brev at Christensen har vært "invaderende" i Torp´enes liv. Hun understreker at Aina har aldri deltatt i den offentlige debatt om noen av de spørsmålene som Christensen repeterer. Likeledes påpeker Aarø at Christensen navngir og angriper Jan-Aages tidligere kone, selv om hun aldri har deltatt i den offentlige debatt om disse spørsmål.

Et spesielt poeng gjøres av Aarø om utnyttelsen som Christensen begår av at Ainas foreldre mistet sitt hus i april 2015 i en brann. Christensen hevder gjentatte ganger at dette er en advarsel fra Gud fordi Aina er gift med Jan-Aage.

Aarø presenterer også fakta som viser at Christensen i løpet av en 5-års-periode 2011-16 har kalt Jan-Aage "gammel gris" (30++), "horebukk og horkarl" (260++), "narcissist/narresist" (30++), "psykopat" (200++), "falsk pastor/profet/apostel" (400++). 920 ganger til sammen på hans norske blogg, og 920 ganger til sammen på hans engelske blogg. Sammenlagt 1840 ganger (forsiktige tall). 

Det er avsatt én dag til saken, som blir ført for åpne dører.

Powered by Cornerstone