Nytt/Historisk/Penger til kirkene - og kontroll over vår tro?

Penger til kirkene - og kontroll over vår tro?

Jan-Aage Torp
14. April 2020
Penger til kirkene - og kontroll over vår tro?

Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene!», kristendomshateren Levi Fragell, og beslektede miljøer fører korstog imot innsamling til frikirker og ikke-statlige kristne virksomheter. Her hopper de på alle fantasifulle vinklinger for å ramme oss.

Samtidig som de vil skape skrekk for å ta imot frivillige gaver, vil de at vi skal være under offentlig kontroll og begrensninger, f.eks. at vi må vie mann & mann og desslike. Problemet for dem er imidlertid at da må vi være villig til å ta imot offentlig finansiering, og det er Oslokirken slett ikke interessert i.

Derfor gjør mainstream politikere forsøk på å lokke oss til å ta imot den såkalte «kirkeskatten». Hvis de først gjør oss avhengig av dette beløp. som er totalt cirka en tusenlapp i året per medlem, da kan de deretter styre og kontrollere oss - blant annet ved uanmeldte «inspeksjoner», som Senterpartiet utrolig nok har foreslått.

Vi tar gjerne imot politikere til respektfull samtale og utveksling av erfaringer - ikke for at de skal «inspisere». Vi foreslår heller at de kommer for gjensidig læring!

Vi støtter Fremskrittspartiets forslag om å skrote all finansiering av trossamfunn. Medlemmer bør selv finansiere sin trosbaserte virksomhet. Vi verdsetter Kristelig Folkepartis gode motiver med å gi trossamfunn offentlig finansiering, men vi mener det skaper uanede problemer som ikke kan løses.

Oslokirken sendte nylig inn årsmelding til Fylkesmannen for Oslo og Viken med lovpålagt rapportering, som vi gjør hvert år med glede og frimodighet. Men vi krever ikke «kirkeskatten», som samtidig ville fordre at vi utleverer medlemmenes personnummere. Troen leves ut i det offentlige rom, men hvor man er medlem, er en privatsak. Punktum.

Vi holder oss til Jesu ord da han merket ondskapan i fariseernes hjerter da de ville sette ham på prøve. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» (Matteus 22:21). Det samme holder vi oss til.

Powered by Cornerstone