Nytt/Historisk: Oslokirken/Pastor Aina underviste om «Shalom»

Pastor Aina underviste om «Shalom»

Oslokirken Media
30. Juli 2018
Pastor Aina underviste om «Shalom»Pastor Aina Torp

I Oslokirkens sommer-gudstjeneste igår underviste Pastor Aina Torp om det bibelske begrepet «Shalom»:

- Jesus etablerte sin himmelske Fars orden, shalom, ved å rive ned det gamle! Han ELSKET mennesker, og RYSTET fundamenter og gamle tankebaner, og rev ned åndelige og religiøse festningsverker som holdt folk fanget.

- Hva tenker du på når du leser ordet «fred» i Bibelen? spurte pastoren.

- Våre naturlige sinn tenker ofte på fraværet av ytre konflikter, slutt på krig, harmoni i våre følelser, ro og stillhet, slutt på alle ytre ting som forstyrrer oss på noen måte.

- Når Bibelen snakker om «fred», er rot-ordet ofte «shalom», som kommer fra ordet «shalam», som betyr å være «hel, komplett, fullkommen og fullstendig». Så selv om ordet innebærer alt det ovennevnte, er det langt fra begrenset til det, eller beroende av det! Når Jesus sier: «Min fred gir jeg dere, ikke denne verdens fred, men min fred....», mente Han faktisk at Han hadde fred for oss som ikke avhenger av ytre omstendigheter. Hva er denne freden? Hvor finner vi denne «helhet», «fullkommenhet» og «fullstendighet»? Bare i vår relasjon med Ham! understreket Pastor Aina.

- Som Guds barn og medarvinger med Kristus er vi tiltenkt å hente vår fred, som overgår den fred som denne verden kan tilby, fra vår relasjon med Ham. Fra å kjenne at Gud er for oss, og at Han er høyt hevet over enhver omstendighet og situasjon. At Han er høyt hevet over våre omstendighter innebærer ikke at Han er på et sted langt borte og ikke bryr seg om hva vi gjennomgår. Helt motsatt faktisk: Han er rett ved siden av oss, men Han er ikke begrenset av denne verdens ting. Han har gitt oss sitt Kongerike og, sammen med det, sine løfter og sin autoritet. Dette betyr at vi har alt vi trenger for å leve i fullkommen harmoni midt i kaos, konflikt og krig. Er det alltid lett? NEI. Jesus sa aldri det ville være lett. Han bar all menneskehetens synd og våre sykdommer, og hadde det definitivt vanskeligst av oss alle... Men Han kjente sin Far, og levde i konstant intimitet med Ham, og gjorde ingen ting uten at Han så sin Far gjøre det. Det var dette som ga Ham styrke og nåde til å oppfylle sin bestemmelse som Guds Sønn, levd ut som menneske. Han gikk ikke rundt omkring og prøvde å skape fred ved å gjøre alle til lags, så ingen ville bli opprørt... Nei, Han etablerte sin himmelske Fars orden, shalom, ved å rive ned det gamle! Han ELSKET mennesker, og RYSTET fundamenter og gamle tankebaner, og rev ned åndelige og religiøse festningsverker som holdt folk fanget.

- Vi må ikke falle i den fellen å tenke at det er noen motsetning mellom den fred som Jesus snakket om, og det faktum at vi befinner oss i en krig. Vi er ment å engasjere oss i denne krigen, og midt i den være full av Hans shalom: Hans rettledning, Hans fylde, Hans visdom, Hans kjærlighet, HANS GUDDOMMELIGE ORDEN, fastslo Pastor Aina Torp.

Powered by Cornerstone