Nytt/Historisk: Oslokirken/Oslokirken legger ned Facebook-side

Oslokirken legger ned Facebook-side

Oslokirken Media
07. Oktober 2021
Oslokirken legger ned Facebook-side

Oslokirken har besluttet å legge ned våre offisielle Facebook-sider, og slutter oss derved til Datatilsynets beslutning som ble kunngjort nylig:

Datatilsynet har i rapporten konkludert med at vi ikke skal benytte Facebook til egen kommunikasjonsvirksomhet. Vi mener at behandlingen av personopplysninger gjennom å ha en side på Facebook, medfører en for høy risiko for brukernes rettigheter og friheter. Vi vurderer det slik at vi ved en eventuell tilstedeværelse på Facebook ikke ville ha oppfylt alle vilkårene i personvernforordningens artikkel 26 om felles behandlingsansvar, da vi vurderer avtalen mellom Facebook og oss som mangelfull.

– Vi tror at de som hadde ønsket å besøke Datatilsynets side på Facebook, ville hatt en forventning om at vi visste hva som ble lagret dersom de for eksempel klikket "liker" på siden vår, eller hva slags opplysninger som ble registrert bare ved å besøke siden vår. Og det kan vi rett og slett ikke svare på – heller ikke etter gjennomgangen.

Samtidig som Oslokirkens virksomheter legger ned våre Facebook-sider, trapper vi opp våre nettsider som driftes gjennom et seriøst norsk webselskap.

Pastor Jan-Aage Torp vil foreløpig opprettholde sin offisielle Facebook-side, «Pastor Jan-Aage Torp», hvor Oslokirkens ulike innslag fra nettsidene vanligvis blir publisert.

Powered by Cornerstone