Nytt/Historisk: Oslokirken/To søndager om gjenopprettelse

To søndager om gjenopprettelse

Oslokirken Media
09. Mars 2015

I de to siste søndagers gudstjenester i Oslokirken har pastor Jan-Aage undervist om "gjenopprettelse" (gresk:αποκατάσταση).

To søndager om gjenopprettelse

Jan-Aage leste Apostlenes gjerninger 3:18-21 på begge søndager:

Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn.

På søndag 1.mars var fokuset på prinsippet om gjenopprettelse. Gud gjenoppretter! Han bringer mennesker, familier, menighete, organisasjoner, byer og nasjoner tilbake til sitt opprinnelige mønster (engelsk: "Original design").

På søndag 8.mars var fokuset på gjenopprettelse som en gave. Det er Guds verk, ikke vårt eget. Vi trenger å "ikke komme i veien" og la Gud gjøre sin gjerning.

Powered by Cornerstone