Nytt/Historisk: Oslokirken/Gjenoppbygg templet - Esras bok

Gjenoppbygg templet - Esras bok

Oslokirken Media
16. April 2018
Gjenoppbygg templet - Esras bok

Pastor Jan-Aage Torp ga en utfordrende undervisning på søndag formiddag om «Å bygge Menigheten», basert på skildringen i Esras bok kapittel 1-4.

- For det første, Herren talte til Kong Kyros av Persia, en som ikke trodde på HAM, om å sende jødefolket tilbake til Løfteslandet for å gjenoppbygge Templet i Jerusalem etter et 30-årig eksil (568–538 f.Kr.) i Babylon. Herren vakte opp en tanke i Kyros og påla ham å bygge et hus for Ham i Jerusalem i Juda (Esra 1:1-2). Så Gud kan bruke hvem Han ønsker, hevdet Jan-Aage.

- For det andre, Herren skaffet alt de trengte både gjennom King Kyros og folket selv. De ga alle generøst fordi de gjenoppbygde Guds tempel. På lignende vis gjenoppbygger Oslokirken Guds tempel i Oslo sentrum. Gud forsørger, endog gjennom ikke-troende, og Han opptenner oss alle til å skaffe til veie det som trengs for at «Oslo-tempelet» skal bli bygd (Esra 1:4-11), sa Jan-Aage og viste til resultatene som Gud har gitt gjennom Oslokirken. - Vi ser Guds Hånd i arbeid foran våre egne øyne! erklærte han.

- For det tredje, gjenoppbyggingen kan bare bli oppnådd gjennom «alle som Gud hadde gitt den tanken at de skulle dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem» (Esra 1:5). Altfor ofte forsøker nåtidens menigheter i Norge å lokke folk til å komme. Men det er Gud som kaller. Kallet som Oslokirken har for Oslo, Norge og Europa gjør det nødvendig at alle har en opplevelse av et kall fra Gud. Vi bør aldri bønnfalle, friste eller tvinge folk til å komme.

Jan-Aages fjerde betoning gjaldt «et alter for Israels Gud». «De reiste alteret der det før hadde stått, selv om de fryktet folkene i landområdene omkring», og «samlet folket seg alle som en i Jerusalem» (Esra 3:1-3). På lignende vis har Gud kalt Oslokirken til å bygge et alter for Gud i Oslo sentrum, erklærte Jan-Aage. - Vi kopierer ingen andre idet vi bygger vårt Kapell som et senter for Bønn og Tilbedelse. Vi praktiserer de forskjellige uttrykk for bønn og tilbedelse så vi kan rive ned festningsverker i Oslo, Norge og Europa som ødelegger individer og familier. Endog når vi bønnevandrer søker vi bevisst å ta ned strukturer av humanistisk hovmod. Når vi tilber og danser innfor Herren, og når vi blåser i shofaren og spiller instrumenter innfor Ham, da bringer vi faktisk forandringer og forvandling i Oslo og på fjerne steder i Europa, understreket Pastor Jan-Aage, som også betonet betydningen av å bygge altere for Gud i våre hjem. - Enhver mamma og papppa trenger å be og forløse Guds nærvær over barna og hjemmet så familien kan være velsignet og beskyttet.

Når de gjaldt å sette på plass alteret sa Jan-Aage at den forestående Bønnefrokosten i Oslo på lørdag i regi av Kristen Koalisjon Norge (KKN), som Jan-Aage leder, er et mandat fra Gud som han mottok i 1992. - Vi arrangerte betydningsfulle bønnefrokoster i hoteller på Norges hovedgate, Karl Johan, hvert år mellom 1992 og 1999. Endog to av Norges statsministere deltok. Herren har aldri tatt det mandatet fra meg, så vi starter på nytt nå som et gjensvar til Hans kallelse. Vi er ikke redde for motstand fra «kirkepolitikk». Guds folk i Norge må lære å anerkjenne og støtte hva Gud har satt istand, erklærte Jan-Aage.

Til sist påpekte Pastor Jan-Aage hvilken motstand som de tilbakevendende jøder opplevde. - De møtte ikke motstand fordi de gjorde noe galt. Tvert imot! Motstand og forfølgelse er en konsekvens av vår salvelse og kallelse. Når vi beveger oss sterkt fremover i Herrens makt, da fjerner vi eldgamle krefter som ikke ønsker å bli flyttet på. Det heter KONFRONTASJON. Det er best at vi venner oss til dette, sa Pastor Jan-Aage Torp gledesfylt. - Det viser bare at vi er på den rette vei til seier!

Powered by Cornerstone