Nytt/Historisk: Oslokirken/«Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?»

«Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?»

Jan-Aage Torp
18. Juni 2020
«Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?»

Den mektige pinsevekkelsen som bølger over verden i vår tid, forvandler mennesker i Europa og Norge. Vår frimodige tro er at alle trenger en radikal trefning med den tredje person i Treenigheten, DEN HELLIGE ÅND!

Det nye testamentets basis for denne erfaring er sterk.

Et av de tydelige eksempler skjedde da apostelen Paulus ankom Efesos i Apostlenes gjerninger 19. Han spurte noen disipler:

«Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?»

De svarte:

«Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.»

Denne lille gruppe av tolv disipler som Paulus møtte i Efesos, ble berørt av Den Hellige Ånd (vers 6-7):

«Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk.  Det var omkring tolv menn i alt.»

Nå er tiden for å bli døpt i Den Hellige Ånd, kjære europeere og nordmenn!

Ånden virker i den nye fødsel

I Johannes 3:3-8 sier Jesus til fariseeren Nikodemus at man må bli født av Ånden for å komme inn i Guds rike. Dette viser at alle som er født på nytt til et nytt liv med Jesus, har opplevd en fundamnetal berøring av Den Hellige Ånd.

Dåpen i Den Hellige Ånd er nødvendig

Likevel lover Jesus sine dfisipler før Han fôr opp til himmelen at Han «...sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye» (Lukas 24:49). Overfor sine disipler i Apostlenes gjerninger 1:4-6 «påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.»

Kort tid etterpå lovet Han disiplene at «dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Ap.gj. 1:8).

Her ser vi at denne erfaringen av Den Hellige Ånds dåp er absolutt nødvendig for alle kristne.

Pinsefestens dag var spesiell

Ap.gj. 2 forteller om en revolusjonerende dag i Jerusalem. Det var jødenes pinsehøytid og det skjedde mektige under og tegn gjennom ildtunger og overnaturlige tale av mange språk.

Denne dagen regner vi som den kristne kirkes fødselsdag.

Men samtidig drar apostelen Peter (Ap.gj. 2:16-21) linjen tilbake til en profeti i Joels bok 3 om at Den Hellige Ånd skulle komme over alle mennesker, og vanlige mennesker skulle få en overnaturlig utrustning.

Denne Pinsefesten var enestående, men samtidig skjer det en personlig erfaring blant de troende som gjelder i alle fremtid for enhver som tar imot Åndens dåp.

Hva skjedde med den enkelte?

Alle de som hørte Peters tale på Pinsefestens dag ble utfordret til å omvende seg, og deretter ta imot Åndens gave (Ap.gj. 2:38-39). Etterpå ble de døpt.

I Ap.gj. 8:16-17 mottok de nyfrelste i Samaria Åndens gave ved håndspåleggelse.

I Ap.gj. 10:44-48 fikk de nyfrelste hedningene som var samlet i Kornelius´ hus Åndens gave med tungetale og lovprisning som tegn.

I Ap.gj. 19:6 la Paulus hendene på de nyfrelste i Efesos så Den Hellige Ånd kom over dem, og de begynte å tale i tunger og profetere.

Er tungetale nødvendig?

Det står ikke i Det nye testamentet at tungetale er nødvendig, men Paulus forteller at han taler i tunger mer enn alle andre (1Kor 14:18. Han underviste dem i 1Kor 14:2 at tungetale er bønn til Gud som er «hemmeligheter ved Ånden». I vers 4 understereker han at «den som taler i tunger, oppbygger seg selv». Det er tydelig at Paulus hentet styrke som kristen og apostel ved et rikt bønneliv ved tungetale.

Derfor anbefaler vi enhver kristen om å be Den Hellige Ånd om tungetalen som et tegn på Åndens dåp.

Selv ble jeg døpt i Den Hellige Ånd i 1972. Det var en mektig utrustning av Ånden. Men ikke før i 1976 fikk jeg visshet om at jeg også kunne ta imot tungetalen. Dette ble en revolusjonerende dimensjon i mitt kristenliv der jeg 24/7 samtaler med Gud om de hemmeligste ting, og jeg merker at Han gir veiledning og gjennombrudd i alle situasjoner. Fantastisk at dette kan skje inni meg - uten at andre mennesker behøver å vite hvilket kratfullt bønneliv jeg har ved Den Hellige Ånd!

Powered by Cornerstone