Nytt/Historisk/Nettleder i Korsets Seier: Pinsemenighet?

Nettleder i Korsets Seier: Pinsemenighet?

16. April 2011
Nettleder i Korsets Seier: Pinsemenighet?Sjefredaktør i Korsets Seier, Anne Gustavsen

Aftenposten er ikke enig med seg selv om Oslokirken er en pinsemenighet eller ikke.

Av Anne Gustavsen, sjefredaktør

Fredag plasket Aftenposten og A-magasinet til med kjempereportasjer om pastorsønnen Anders Torps radikale oppgjør med troen, Oslokirken og sin far Jan-Aage Torp. Saken har vakt oppsikt og debatten har pågått blant annet i Vårt Lands verdidebatt.no.

A-magasinets redaktør presiserte i sin omtale av saken at Oslokirken tidligere hadde vært en pinsemenighet, men at den gikk ut av Pinsebevegelsen i 2009. Det samme presiserer selve reportasjen inne i magasinet.

Aftenposten greide likevel i en oppfølgingsartikkel dagen etter å omtale Jan-Aage Torps menighet som «pinsemenigheten Oslokirken». Torp blir også ved flere anledninger i ulike medier omtalt som pinsepastor.

Vi synes dette er upresist og uheldig slurv fra Aftenpostens side. Det er nemlig viktig for Pinsebevegelsen i Norge å presisere at ekstreme karismatiske miljøer som Oslokirken står for, ikke er representativ for Pinsebevegelsen i Norge. Anders Torps erfaringer med sin fars menighet er heller ikke representativ for det ungdommer i norske pinsemenigheter erfarer.

Pinsebevegelsen i Norge er ingen sekt, men en del av en verdensvid sterkt voksende bevegelse som andre steder i verden er den toneangivende trosretning, i motsetning til Norge, hvor den lutherske kirken har stått sterkest. Pinsebevegelsen i Norge ønsker å stå for en sunn tro og kristendomspraksis, og kombinere en sterk tro på Guds makt og kraft som preger våre liv, med sterk tilstedeværelse ut til våre næsmiljøer.

VI tror på en kristen-tro som ikke fanger mennesker i skyld og frykt, men som setter fri og sier ja til livet på alle områder. I norske pinsemenigheter drives det sunne barne- og ungdomsarbeid med ansvarlige og modne ledere, som utruster neste generasjon til å leve ut de gode kristne og bibelske verdiene som gjør oss til hele og harmoniske mennesker. Tilstede i verden, og med et hjerte som tilhører en Gud og alt det gode Han representerer.

Når det er sagt, er det viktig at både vi I Pinsebevegelsen og andre karismatiske menigheter og miljøer tar på alvor de signaler Anders Torp kommer med her. I Korsets Seier har vi jevnlig forsøkt å advare mot åndelighet på avveie både hva ekstrem lære, forbønnsteknikker og manifestasjoner angår. Slike sidespor har også sneket seg inn i enkeltmenigheter og fører til åndelighet på avveie. Dette er svært skadelig og er heller ikke evangeliet verdig. Dette ønsker vi ikke å feie under teppet, men ta et oppgjør med og møte med tydelighet. Her har fortsatt Pinsebevegelsen en lang vei å gå når det gjelder å utøve ansvarlig åndelig lederskap.

Powered by Cornerstone