Apostolisk senter og mikrokirker

En unik menighetsmodell

Apostolisk senter og mikrokirkerEt hjulnavVi er initiativtager til et apostolisk senter i Oslo, samtidig som vi jobber sammen som flere mikrokirker. Gud har gitt oss en planskisse for en unik menighetsmodell som er på linje med Menigheten i Det nye testamentet:

Et apostolisk senter

Et apostolisk senter er et apostolisk hjulnav som oppmuntrer og tilrettelegger for flere tjenester og forsamlinger som er kalt til Samfunnets Sfærer.

Vi er i planleggingsstadiet til hjulnavet. Vi møtes regelmessig med engasjerte kristne i Stor-Oslo-regionen som har et kall, salvelse og kompetanse i ulike sfærer. Vi lærer av hverandre, og vi utruster hver enkelt til lederskap og tjeneste. Flere av dem tilhører ulike menigheter der de står i en primær relasjon, og deltar samtidig i utviklingen av dette apostoliske senter.

Mikrokirker

Mikrokirker er fullt ut fungerende menigheter innenfor en sfære av samfunnet og/eller for et geografisk område. som møtes i henhold til Apgj 2:42 for å elsker Herren sammen, å elske hverandre, og å påvirke de sfærer av samfunnet som de er involvert i med Guds Rike. Vi søker å legge til rette for et åndelig familie-miljø med primære relasjoner for våre medlemmer, og vi gjør dette i henhold til Matteus 28:18-20: "Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Noen mikrokirker vil være knyttet til Restoration Oslokirken på regelmessig basis, og andre sporadisk. I bunn og grunn tar hver mikrokirke sine egne beslutninger, og vi oppmuntrer til det.

Powered by Cornerstone