Et treningssenter

Jan-Aage Torp
27. Januar 2014
Oslokirken er et Tilbedelsens Hus og et Helbredelsens Hus. Men i bunnen av dette er vi også et Treningssenter.
 
Idet vår visjon og hensikt er blitt klarlagt gjennom kamper og prøvelser, er det blitt stadig mer klart at Gud tillater oss ikke å ta noen snarveier. Den 7.desember 2007 på et møte av apostler i USA uttalte Biskop Bill Hamon et profetisk ord over meg som vi tar på alvor. Vennligst lytt nederst på denne siden.

For flere år siden lærte jeg at betingelsen for å vokse i mitt kristne liv er å være FET (engelsk akronym): Trofast - Tilgjengelig - Lærevillig. Ikke bare overfor den usynlige Gud, men overfor ledere som har overoppsyn med mitt liv. Jeg trenger å være LÆREVILLIG. Mange karismatiske kristne ønsker å lære en masse, men ikke når de må lære av noen som faktisk har innflytelse over dem.... Og den type av uavhengig holdning sikrer at de vil fortsette å leve i elendighet.

Som lokalmenighet har Oslokirken et mandat fra Gud til å gjøre disipler i Stor-Oslo-regionen. Og disipler trenger å lære «alt som Kristus har befalt» (Matteus 28:18-20). Det innbefatter hvordan tilbe, be, helbrede de syke, betale tienden, bygge familie osv. Kjødelige kristne ønsker en lettvint vandring, men som Singapore-apostel Naomi Dowdy sa til meg i 2001 da jeg delte med henne min drøm om å bygge en apostolisk menighet i Oslo: «Gi folket noe å leve og dø for!»

Som en apostolisk utsendende menighet, samler, utruster og utsender vi gjennom Apostolicleaders 5-foldige tjenestegaver, i henhold til efeserbrevet 4:11-16, til Europa & lengre for å gjøre alle folkeslag til disipler (Matteus 28:18-20). Vi sender ikke bare fra vår lokale menighet, men også fra andre søstermenigheter og bevegelser,

For å utrette alt dette, er trening av vesentlig betydning!

Aina & jeg er apostoliske ledere. Vi er ikke bare hyggelige kose-pastorer, men vi er kalt av Gud til å utruste, trene, bemyndige og utsende.

Powered by Cornerstone