Tolv-prinsippet

Regjerende myndighet

Tallet Tolv er et regjeringsmakt-tall som betegner helhet og fullkommenhet. Da Jesus dannet sitt første team, valgte Han Tolv. Ingen tilfeldighet. Vi tror at Den Hellige Ånd leder oss idag til å danne grupper av Tolv med regjerende myndighet. Vi har sett det skje, igjen og igjen.

Tolv finnes 187 steder i Guds Ord. Åpenbaringen alene har 22 tilfeller av tallet. Betydningen av Tolv, som anses som det fullkomne tall, er at det betegner Guds makt og myndighet, så vel som å tjene som et fullkomment fundament for å regjere.  Det symboliserer også nasjonen Israel som helhet. Jakob (Israel) hadde Tolv sønner, som var stamfedrene til Israels Tolv stammer, mens Det nye testamentet beskriver Jesu Tolv apostler; da Judas Iskariot vanæret seg, ble et møte holdt (Apostlenes Gjerninger) for å legge til Mattias og dermed komplettere tallet Tolv igjen. Kristus kalte og valgte Tolv menn for å bære vitnesbyrd om hva Han gjorde og spre de gode nyheter om evangeliet til hele verden. Etter at Han ble reist opp fra de døde, fortalte Jesus at Gud hadde gitt ham ALL makt og myndighet både på jorden og i himmelen (Guds guddommelige myndighet - Matteus 28:18).

Powered by Cornerstone