Guds menighet meisler ut løsninger i livets utfordringer

Jan-Aage Torp, Aina Torp
Guds menighet meisler ut løsninger i livets utfordringer

Det mest fantastiske for et individ eller en familie i livets kamper og utfordringer, er å stå sammen med sin menighet for å finne løsninger og vinne seier!

Som pastor-par har vi gang på gang stått med folk som kjemper for helse, økonomi, familiegjenforening, seksuell gjenopprettelse osv.

Det er to avgjørede steg man MÅ gå igjennom for å vinne disse seirene:

Det første steget er å gjøre seg sårbar overfor sin menighet.

Alt er mulig om du er villig til å involvere Herrens tjenere som Gud har innsatt i menigheten i dine utfordringer. Det er her det skorter hos en del, kanskje på grunn av frykt og manglende modellering. Tillit kan aldri kreves, men må gis. Inntil du og jeg er villig til å slippe hverandre «under huden», er det lite vi kan utrette. Noen mennesker er så uvillig til å oppgi seg selv på dette område, at de dessverre ofte opplever å miste alt først. Tragisk om det må gå så langt.

Det neste steget er å søke Gud sammen.

La Hans Ord gi tilrettevisning og inspirasjon. I bønn søke Hans løsninger overfor umulighetene. I lovsang og nattverd å ta imot Himmelrikets kraft og autoritet i våre omstendigheter. I forbønn og betjening å ta imot åpenbaring, utrustnuing, indre og ytre legedom.

Det er spennende og løfterikt å delta aktivt i utmeislingen av Gudgitte løsninger i livets utfordringer!

Powered by Cornerstone