Eksorsisme?

Jan-Aage Torp
19. Januar 2018

For snart seks år siden skrev jeg en kronikk i Dagbladet der jeg stilte spørsmålet om en viss massemorder trenger demonutdrivelse. Slike spørsmål stilles verden over av den kristne kirke i trygg forvissning om evangeliets kraft. Svaret er at ingen tvil om at vi kan sette massemorderen fri fra demonenes makt - hvis han selv vil! Endog fremtredende kristenledere i Norge tror på denne muligheten.

Eksorsisme?

Av pastor Jan-Aage Torp, 19. januar 2018

Djevelutdrivelse

En far ville ifølge VG på fengslingsmøtet 6/2-2012 for massemorderen for å «faktisk se djevelen før saken starter». 15/2-2009 slo VG opp på forsiden min egen sønn: «Anklager faren for å drive ut djevler». 15/4-11 fulgte Aftenposten opp med «Demonutdrivelser» på forsiden.

Er det bare tomt ordbruk som får en far til å ville «se djevelen»? Var det bare innbildninger min sønn fortalte avisene? Hvis ikke, er det håp om frihet for massemorderen?

Ikke u-norsk

Forestillingen om djevel og demoner er slett ikke u-norsk. Fanden er et folkelig, ofte spøkefullt navn i skandinaviske språk, og «den onde» som tilsvarer djevelen i kristentroen. Begrepet blir brukt i eventyr som «Fanden og futen» (Asbjønsen & Moe), og fanden er ofte ute og fanger sjeler. Vi har f-banneord. Og «Fanden er løs» er et munnhell dannet etter forestillingen om at den bundne satan slippes løs.

«Djevel» er en ond ånd eller demon i flere religioner, mytologi og folketro. Er massemorderens sjel blitt fanget? Er han et psykiatrisk tilfelle? Er han fascist, høyre-ekstremist - og kaldblodig drapsmann? Mange nordmenn undrer om det ikke er noe annet som har fanget ham enn bare krysningen mellom galskap og gale tanker. Kanskje han undrer selv.

Okkultisme og hekseri

Det må isåfall ha funnes inngangskanaler til hans sjel. Okkultisme og hekseri florerer i hans påvirkninger som er beskrevet i manifestet. For en kristen kan det neppe være tvil om at han har latt synden og den onde få makt i sitt liv. Men hvordan? Kan man gjøre noe med det? Selv har jeg erfaring fra utdrivelse av demoner. Drapsmenn og stor-kriminelle er blitt snille gutter.

Historier verserer verden over om fengsler som er forvandlet til samfunnsbyggende vekkelsesarenaer. De frigjorte soner dommene, ofte på livstid, men er ikke lenger besatt av den farlige og onde. Den samme makt som Jesus opererte utfra da han drev demoner ut av folk, er fortsatt tilgjengelig idag - på norsk! Jeg har fått min praktiske opplæring i land der man erkjenner den ondes realitet, men der vi tror at Jesus har vunnet over satan på Korset. Rent praktisk skjer vår utdrivelse av demoner ved enkel forbønn, lesning av bibelen, lovsang, og karismatiske gaver som profeti, kunnskapstale, og prøve ånder. Vi samarbeider gjerne med psykiatere og psykologer.

Kristenledere tror

Ingen tvil om at vi vil kunne sette massemorderen fri fra demonenes makt - hvis han selv vil.

Ikke bare vi opplever dette. Erkjennelsen er mer utbredt i Norge idag enn for 40 år siden. Os-demonene i 1978 skapte splid i Kirken. Idag vil mange kristenledere erklære tro på eksorsismens mulighet, selv om praksis er ulik fra kirke til kirke.

Endog blant medisinske fagfolk er det åpenhet for dette. Psykolog Eva Ramm sa til VG i 2009:

»utfrielse fra demoner kan være bedre for noen som tror de er besatt, enn å bli tvunget til å ta farlig, psykotisk medisin. En snill, faderlig, kjærlig prest som befaler demonen om å gå, kan være bra». Jeg kjenner andre som henne.

Vårt Lands tidligere samfunnsredaktør Erling Rimehaug kommenterte i 2009:

«Når en pen kristen jente med kors om halsen uten forvarsel fordreier ansiktet mens det strømmer obskøne uttrykk ut av munnen, skal du da ringe til psykiatrisk legevakt, eller skal du søke en eksorsist?» Rimehaug besvarer straks sitt eget spørsmål: «Min egen umiddelbare reaksjon de få gangene jeg har møtt slike ting har vært å ty til kirkens gamle midler: Korsets tegn, velsignelsen og Jesu navn. Helst så stillferdig og udramatisk som mulig.»

Sterkere lut bruker katolikkene. Biskop Bernt Eidsvig har tilkjennegitt at de i Norge har en prest som jobber spesielt som eksorsist. Sikkert på en mer liturgisk måte enn meg, men dog med tro på Jesu makt over demonene. Biskop Kvarme har sett eksorsisme og anerkjenner denne tjeneste. Den verdensvide kristne kirke praktiserer eksorsisme - og det skjer i Norge!

Hva da med massemorderen? Han må ville det. Jesus sa i Matteus 12:43-45 at en demonutdrivelse kan bli sju ganger verre om den utfridde egentlig ikke ville det selv. Jeg ønsker ikke Utøya ganger sju! Men hvis han vil, i enkel tillit til Jesus Kristus, kan vi sette ham fri!

[VID 1]
Powered by Cornerstone