Bønn i Norge fordrer en virkelig overhaling!

Jan-Aage Torp
13. September 2015
Bønn i Norge fordrer en virkelig overhaling!Peter Wagners monumentale bok “Prayer Shield” er nødvendig lesning for oss alle. Forståelsen av bønn i Norge trenger en virkelig overhaling!

Av Jan-Aage Torp

Forståelsen av bønn i Norge fordrer en virkelig overhaling!

For en gjennomsnittlig karismatisk kristen er bønn ganske enkelt den stadig pågående samtalen mellom Gud og mennesker. For de fleste av oss er dette tilstrekkelig. Ikke alle av oss bør gå inn i det privilegerte området som heter åndelig krigføring!

Bønn er en vakker matrise av kommunikasjonsmåter med Gud: Tilbedelse, lovprisning, kjærtegning, takksigelse, omvendelse, anger, lytte, snakke, banke på, meditere, samtale, søke, stønne… Alle disse ting er fundamentale, verdifulle og nødvendige. En forutsetning for å modnes i bønn!

Imidlertid er vi avhengige av en gruppe bønnepartnere som ser bønnens utvidede rolle og kraft i en åndelig strid. Det er krevende! Det fordrer tro, frimodighet, renhet, utholdenhet og enhet! Vi kommer her inn i efeserbrevet 6:10-18 og 2korinterbrev 10:4-6 dimensjonene i bønn. Ikke alltid komfortabelt, men absolutt nødvendig for ethvert individ, hjem, kirke og samfunn.

I Afrika, Asia og Latin Amerika, og endog delvis i USA, er åndelig krigføring bredt akseptert og praktisert av kristne. Motstanden mot åndelig krigføring er den viktigste grunnen til at livskraftig kristendom er blitt drevet tilbake i Europa!

Bønn i Norge fordrer en virkelig overhaling!T.B.Barratt Bønn i Norge fordrer en virkelig overhaling!Ole Hallesby

Åndelig krigføring er kontroversielt i vår nasjon, som i det meste av Europa. Endog blant kristne ledere. Og enda verre: Endog blant bønneledere! Mange bønnenettverk vil ikke snakke skjult engang om åndelig krigføring. Det er det forbudte området…

Men vi bør fatte mot av det faktum at to mektige norske vekkelsesledere, grunnlegger av europeisk pinsebevegelse, T.B. Barratt, og den lutherske professor i systematisk teologi, Ole Hallesby, begge to trodde og praktiserte flere aspekter av åndelig krigføring. Det er en flott arv for pinsevenner og lutheranere!

Jeg vil gjøre det helt klart: Vi eksisterer fordi vi tror på forenet, ren, strategisk, utholdende åndeligkrigførings-bønn!

Gjennombrudd kommer ikke gjennom kirkepolitikk, men gjennom BØNN!

Vi trenger å bane veien for strategisk bønn i Norge.

I årevis har jeg sett ledere bryte sammen personlig, i sine familier, i sine menigheter…  Og vi forstår ikke hvorfor…

Jeg er trolig Norges mest velkjente og omtalte eksempel på dette.

Dette er grunnen til at Aina & jeg er sterke på at vi skal ved Guds nåde reise opp en hær av bønnekrigere for oss og for andre! Dette er et mandat fra Den Hellige Ånd!

En hovedgrunn til lederskapsproblemer er mangelen av et skikkelig bønnevern. Bønnekrigere som er lidenskapelig involvert i bønn som avskjærer fienden, stopper djevelens munn, og bringer klarhet og beskyttelse til Guds menn og kvinner, deres ekteskap, familie, kirke, markedsplassen, og tjenesten.

La oss utrette dette sammen!

Powered by Cornerstone