Autoritet til å helbrede og sette folk fri idag

03. Mars 2018
Autoritet til å helbrede og sette folk fri idag

(Av Jan-Aage Torp)

Autentisk kristendom er å forløse Jesu kjærlighet, autoritet og kraft til folk idag. Det innebærer en full konfrontasjon med satans ondskap.

Da Jesus startet sin jordiske tjeneste (Markus 1:15flg), proklamerte Han at Guds kongedømme er kommet. Dette var ikke det fullkomne, fysiske kongedømmet, men  Guds åndelige herredømme på jorden nå. Fremtiden hadde invadert nåtiden!

George Eldon Ladds banebrytende bok, «The Gospel of the Kingdom» (Paternoster Press, 1959), fastslo at «vi lever i nærvær av fremtiden».

Nå må kampen utkjempes. Imidlertid er det meste av Kirken idag ikke engang klar over at det pågår en krig. Eller, hvis vi er klar over det, er vi opptatt av hvordan vi kan forbli sivilister midt under krigen! Isteden blir vi krigens offere. Kfr. John Wimber/Kevin Springer: «Evangelisering i ånd og kraft» («Power Evangelism» Harper & Row, 1986).

Jesus kunngjorde kongedømmet. Det er kommet! En krig var igangsatt mellom to kongedømmer: Gud og lucifer! Denne krigføring pågår fremdeles idag.

Autoritet til å helbrede og sette folk fri idag

Nøkler til kongedømmet

I praktisk betydning har Jesus gitt nøklene til Guds kongedømme til Kirken. Vi må gjenkjenne, anvende og utøve denne autoritet og kraft. «En hær som ikke engang har meldt seg til tjeneste, som aldri er blitt bevæpnet, som aldri har fått grunnleggende opplæring i endog å utkjempe den gode strid, vil føre en tapende kamp» (John Wimber). Men idag aktiverer Gud den hæren. Vi er som en svær, dorsk kjempe som blir utkalt til krigen.

De to hovednøklene er (på gresk) «dunamis» (kraft) og «exousia» (autoritet). Jesus sa at vi ville bli gitt disse nøklene (Apgj 1:8), og i Pinsen ble de tilgjengelige.

Vår autoritet i Kristus er som en politimanns autoritet, som ligger i hans bemyndigelse. Han har på seg et skilt, en pistol, og en uniform, men dette har en virkning på grunn av hvem han representerer. Det samme gjelder med Jesus Kristus og oss! Kirken er et verktøy for Guds kongedømme. Kongedømmets gjerninger utføres gjennom oss. Kirkens formål er å vitne om hva Gud har gjort, hva Han skal gjøre, og hva Han gjør i nåtid.

En dragkamp pågår i menneskers liv. Som mennesker på jorden er vi født under satans kongedømme (1Johannes 5:19). Det er en konstant konflikt, en vekselvirkning, mellom Guds og satans to kongedømmer. Satan undertrykker folk med trelldom, plager, åndelige lidelser, fysiske og sosiale problemer. Som kristne er vi kalt til å sette fanger fri (Lukas 4:18-19), til å bryte makten over deres liv. Dette er evangeliet om kongedømmet!

Jesus forkynte alltid evangeliet om kongedømmet. Ikke bare sa Han det, men han demonstrerte kongedømmet gjennom mirakler. Ord og gjerning hører sammen.

Fem dimensjoner

Jesus demonstrerte sin kraft og autoritet i fem dimensjoner:

1) Kraft over demoner: Å drive ut demoner er Jesu direkte angrep på satan. Å drive ut demoner hører sammen med helbredelse.  «Lær deg å håndtere demoner, ellers håndterer de deg» (John Wimber).

2) Kraft over sykdom: Sykdom er satans verk. 

3) Kraft over naturen.

4) Kraft over satan: Satans siste brodd, djevelens frykt-våpen.

5) Kraft over synd: Jesu hensikt var å frelse hele mennesket, ikke bare sjelen. Jesus kom for å omgjøre hva som hadde skjedd gjennom syndefallet. Han kom for å gjenopprette mennesket i dets fylde og fullstendighet. Dette innbefatter synd, men er ikke begrenset til det. 

Utfordringen nå

Jesus forkynte at Guds kongedømme er nært forestående. Så brakte Han Guds kongedømme gjennom sine handlinger. Han omdirigerte de demoniske hærskarer, og Han gjeninnførte Guds styre.

Det er mandatet og utfordringen for kongedømmets folk idag, Kirken!

Vi har erklært KRIG mot satans kongedømme!

Vi trener og bemyndiger Guds folk til seierrik strid. Guds kongedømme er kommet for å tilintetgjøre satans kongedømme. Vi lærer nå å fungere under Den Hellige Ånds salvelse, og gjennom dette blir Jesus herliggjort!

Powered by Cornerstone