Pastor Torp anmelder blogger for personhets

I et oppslag i dagens utgave av avisen Vårt Land presenteres pastor Jan-Aage Torps politianmeldelse av en blogger som har bedrevet systematisk personsjikane, netthets, mobbing og ærekrenkelser av mange ledende forkynnere gjennom mange år. En ekspert på netthets sier til Vårt Land at Torps sak står meget sterkt. SE HELE OPPSLAGET I PDF-UTGAVE HER.

Her er Torps politianmeldelse som Politiet på Majorstuen i Oslo mottok onsdag 24.september:

Jeg anmelder herved Jan Kåre Christensen, Oslo til politiet for brudd på straffelovens § 135a, § 247, og § 390. Nedenfor er paragrafene gjengitt. 
Jan Kåre Christensen har gjennom sine blogger (norsk og engelsk) gjennom tre- fire år presentert en rekke karakteristikker av meg (og min kone Aina) som går langt utover å være en menings-ytring, teologisk stillingtagen eller vurdering av meg som kristen leder. Det er ikke karakteristikker og påstander som er presentert bare etpar ganger, men gjentagelsene er mange og voldsomme, og søker ved å bruke mitt navn å oppnå høye søketall på google og andre søkemotorer. Her gir han inntrykk av innflytelse (bekreftet ved høye «hits»-tall på søkemotorer) for å øke hans popularitet blant en snever men aktiv gruppe mennesker som understøtter Christensen økonomisk. Dette er netthets for å oppnå økonomisk vinning.

Vedlagt (15.januar 2013) er én av mange blogginnlegg der han karakteriserer meg med grove påstander og merkelapper som f.eks. «psykopat», «tyrann», «narcissist» osv. 
Hans gjentatte angrep på meg (og min kone Aina) gjennom mange år på sine blogger for min skilsmisse og påfølgende nye ekteskap går langt ut over en teologisk klargjøring og avstandtagen. 

Jeg har selv som offentlig vigselsmann viet fraskilte gjennom 29 år, så her finnes det ikke grunn til å angripe meg for en dobbeltmoral. 
Jeg har klargjort mitt teologiske og praktiske ståsted mht å vie fraskilte allerede siden 1994: «Skilsmisse og gjengifte»  Når Christensen angriper meg på dette punktet, går ikke dette på å avdekke en dobbeltmoral, men det er å anse slik: «forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring....på grunn av religion eller livssyn» i henhold til straffelovens § 135 a. 

Jeg aksepterer fullt ut at mitt syn er gjenstand for debatt, men ikke at min kone og jeg gjentatte ganger skal sjikaneres eller hånes på grunn av vårt ekteskap ved å omtales som «horebukker» osv. 
Vedlagt (22.juli 2014) er også et blogginnlegg der han hevder på grunn av min sukkersyke at "Gud selv ville ta livet av ham, hvis han ikke omvender seg». 15.januar 2013 skrev han på sin blogg: «Jeg mener at han ikke er helbredet fordi han lever i hor, den skal han ha!» Han erklærte også spedalskhet over meg. Så her er det en linje i hans netthets med min sykdom som slett ikke skyldes én tilfeldig uttalelse.

Christensens angrep på meg føyer seg inn i en uavlatelig serie av sjikanerende og hetsende karakteristikker av også andre navngitte personer, både profilerte ledere og ukjente kristne, på grunn av deres skilsmisse, gjengifte, og andre forhold.
Her gjelder det altså ikke bare meg, men også disse angrepene bryter med straffelovens § 135a, § 247, og § 390.

Jeg vil be politiet om å påtale ham og begjære ham straffet for alle disse forhold. 
I henhold til straffelovens § 135a bør han «straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år» etter som han «forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring» vedr en annens «religion eller livssyn». Straffelovens § 135a bør vurderes i sammenheng med straffelovens § 247: «ærekrenkelsen (er) forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes" 
I henhold til straffelovens § 390 bør hans blogger «inndras» etter som «forseelsen (er) forøvet i trykt skrift».

Relaterte dokumenter
Skjermbilde av dagens utgave av Vårt Land
Powered by Cornerstone