Vi har offentlig vigselsrett

Restoration Oslokirken har valgt å videreføre praksisen for Pinsemenigheter i Norge med å ha offentlig vigselsrett. Pastor Jan-Aage Torp har hatt vigselsrett i Pinsemenigheter siden 1985, og dette er blitt stadfestet av Fylkesmannen i Oslo.

Vi har valgt å fastholde vigselsretten etter en grundig vurdering. Det er ingen hemmelighet at vi er uroet over Ekteskapsloven som ble vedtatt av Stortinget i 2009. Men vi velger frimodig å utføre vielser fordi vi har frihet til å vie de som naturlig hører hjemme i vår menighet. Myndighetene pålegger oss ikke å vie homofile og lesbiske.

 

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone