Kryssilden/Om en bror synder....

Om en bror synder....

Jan-Aage Torp
22. Mai 2022
Om en bror synder....

Vi takker Gud for at Kristi kjærlighet er mektig. Vi tvinges av Kristus selv til å verne om hverandres omdømme.

Karakterdrap

Jeg har gjennom årenes løp opplevd karakterdrap av meg selv, og såkalte kristne medier har gjort intet for å besklytte meg. Tvert imot har man gjort maksimalt for at halvsannheter, usannheter, halvkvedede viser, og rykter har fått leve videre. Det er en tragedie.

Jeg er glad for at jeg slipper å dømme. Dommen hører Herren til, og den kommer - garantert....

Men jeg vil ikke tillate at mine brødre og søstre blir mishandlet på denne måte!

Hva sier Det nye testamentet?

Om en kristen leder kontakter meg for å advare mot en annen leder, og hevder at den andre leder har begått alvorlig synd, da har jeg en enkel nytestamentlig sjekkliste. Hvis anklageren nekter å følge denne sjekklisten, da avviser jeg hans ord straks som falske anklager og ryktemakeri. Dette er isåfall meget alvorlig.

1 Timoteus 5:19-22 sier: 

«Godta ikke anklager mot en eldste uten to eller tre vitner. Dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær til advarsel for de andre. Jeg pålegger deg for Guds og Kristi Jesu ansikt og for de utvalgte engler at du skal overholde dette, uten fordommer og uten å være partisk. Vær ikke for snar til å legge hendene på noen, og bli ikke medskyldig i synder som andre gjør. Hold deg selv ren.»

Matteus 18:15-18 sier:

«Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg. Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Lukas 23:13-14 sier:

«Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket og sa til dem: «Dere har ført denne mannen (Jesus) fram for meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær og kan ikke se at mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for.»

I en tid der sosiale medier sprer ondsinnede rykter i lynets hastighet, må vi som kristne ledere skjerpe oss!

Powered by Cornerstone