Kryssilden/Å bygge menighet bringer vekkelse og transformasjon

Å bygge menighet bringer vekkelse og transformasjon

Jan-Aage Torp
19. Juli 2021
Å bygge menighet bringer vekkelse og transformasjonSakarja 4:6 med Matterhorn som bakgrunn. Matterhorn (4478 moh) (Italiensk: Monte Cervino) er et fjell som ligger i Alpene på grensen mellom Sveits og Italia.

Aina & jeg er så velsignet som får lov til å gjøre mye meningsfullt arbeid i Guds rike i Norge og internasjonalt. 

I Norge og Europa utretter vi gode ting gjennom f.eks. KKN- og EAL-strukturene, ved å lage TV-programmer, og ved å arrangere tenketanker og konferanser.

Men sannheten er at verken ideologiske virksomheter, TV-sendinger, trykte medier eller imponerende bygninger bringer vekkelse og transformasjon.

Vekket og transformert

Vekkelse og transformasjon skjer kun gjennom mennesker, familier og menigheter som selv er vekket og transformert ved Den Hellige Ånd. 

Jesus erklærte så entydig i Matteus 16:18:

På denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Det er den livskraftige menighet - KIRKEN - som er Jesu arbeidsredskap på jorden. Og menigheter består av mennesker og familier.

Under panseret

De siste par årene har Oslokirken beveget seg målrettet fremover - til tross for pandemiens begrensninger.

For oss har denne tiden vært ypperlig fordi vi har kunnet utvikle oss i det stille. Under bilpanseret har store ting blitt unnfanget og født frem, slik at vi nå står sterkere som menighet enn før.

Når Oslokirken i de kommende måneder inviterer til åpne arrangementer, er dette ikke et plutselig innfall, men resultatet av en sunn vekstprosess.

Når vi annonserer norske gjesteforkynnere, er ikke dette en kirkepolitisk posisjonering, men rett og slett resultatet av livgivende relasjoner Herren har gitt oss. Husk at Jesus bygger sin menighet ved tjenestegaver og nådegaver.

Jesaja 43:19 beskriver så godt hva Den Hellige Ånd gjør: 

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.

Det store fjell blir til en slette

Det er et nådens verk.

Legg merke til Sakarja 4:6-7:

Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene. Hvem er vel du, store fjell? Foran Serubabel skal du bli til en slette. Han skal føre fram sluttsteinen under jubelrop: «Nåde, nåde være med den!»

Dødsrikets porter skal ikke få makt over den livskraftige kirke. Det er ikke nødvendig med kirkepolitikk og menneskelig kraft.

Det er Herrens nåde gjennom menigheten som gjør det store fjell til en slette.

Powered by Cornerstone