Kryssilden/Ikke for å berike oss

Ikke for å berike oss

Jan-Aage Torp
23. Juli 2021
Ikke for å berike oss

Den tjeneste som Aina & jeg utfører for Herren, er ikke for å berike oss selv.

Vi satser ikke fordi det er et «smart businesstrekk». 

Mye kristen virksomhet dreier seg mest om business. Sånn er det ikke for oss. Vi har bevist gjennom vårt 10-årige ekteskap og tjeneste sammen at vi arbeider ikke for oss selv og vår egen berikelse. 

Vi får godt vitnesbyrd

Når Vårt Land har radbrukket meg i juni 2021 med 14-siders «avsløringer» om vår innflytelse i samfunnet, da er det ikke en eneste antydning om at vi lurer penger fra folk, eller at vi misbruker penger. Takk og lov! Jesus ble heller aldri anklaget for økonomisk snusk. 

Tvert imot fortalte Jerzy Kwasniewski i Ordo Iuris til Vårt Land den 12. juni: «Fra begynnelsen var det åpenbart for meg at Jan-Aage var en veldig åpen mann med initiativ og kraft som støttet familier ut fra altruisme.» Store Norske Ordbok sier at altruisme betyr uselviskhet og nestekjærlighet. 

Den 23. juni skrev psykologspesialist Einar C. Salvesen, som ikke er en «personlig kristen», om meg i Vårt Land: «Han hjelper familier (...) totalt uten egen vinning.»

Den 28. juni skev pinsepastor Karl-Axel Mentzoni om meg i Vårt Land: «Hans arbeid er svært uegennyttig.»

Aina & jeg takker Gud for disse gode vitnesbyrd vi får for vår tjeneste, og spesielt vår bruk av penger. Vi lever faktisk ikke for oss selv, men for Jesus og medmennesker. Priset være Herren!

Powered by Cornerstone