Kryssilden/Hovedstaden: Feiret - eller bare tolerert?

Hovedstaden: Feiret - eller bare tolerert?

Jan-Aage Torp
10. Januar 2022
Hovedstaden: Feiret - eller bare tolerert?

I den verdensvide karismatiske vekkelse er det en realitet som er blitt etablert gjennom de siste 50 årene: Herrens tjenere viser hverandre respekt og ære.

Både Det gamle og Det nye testamentet er tydelige på at mennesket er verd å æres. Kristus tok vanæren på seg selv. Det er ikke en teologi som samsvarer med Den Hellige Skrift at kristne skal vanære hverandre.

Men særskilt gjelder dette overfor den kristne kirkes ledere - i særdeleshet de som leder godt og med Ordets forkynnelse som basis. 1 Timoteus 5:17 sier det sterkt:

«Eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbel belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning».

Her er det verd å merke seg at uttrykket «dobbel belønning» egentlig heter «dobbel ære».

Jesus opplevde både å bli hyllet og vraket av mennesker. Men der Han ble vraket, valgte Han noen ganger å forlate dem. Han kunne rett og slett ikke gjøre mektige gjerninger der på grunn av deres vantro.

Vanæren

Gjennom 20 år har jeg opplevd å bli vanæret i Norge, både av min egen familie og blant forkynnere. 

Men internasjonale apostler og profeter som gjester Norge har ofte talt sterkt imot dette.

Hovedstaden: Feiret - eller bare tolerert?Jan-Aage tolket Sunday på Hedmarktoppen i flere møter i juli 2004

Jeg glemmer ikke i 2004 på Hedmarktoppen der jeg var tolk for hovedtaleren fra Ukraina, Sunday Adelaja. På første og andre benkerad satt norske pinseledere som mislikte sterkt at jeg var tolk og boltret meg sammen med Pastor Sunday. Enda verre ble det for dem da han lattermild konfronterte deres holdninger av misunnelse overfor meg.

Hovedstaden anno 2022

På engelsk sier man ofte innen karismatikken: «Go where you are celebrated, not tolerated!» (=Gå der du blir feiret, ikke tolerert.)

For religiøse ører høres dette hovmodig ut, men bibelsk sett er det en forutsetning for evangeliets gjennombrudd.

I Oslo er det idag avgjørende viktig at den kristne kirke reiser seg i Kristi herlighet og kraft.

Derfor er Aina & jeg nøye på hvem vi samarbeider med. Hvis noen kun vil bruke oss i mangel av andre alternativer, da skygger vi unna. Herrens tjenere bør trekke seg unna fra miljøer der de kun blir tolerert. Men hvis noen vil stå sammen med oss i gjensidig anerkjennelse, da sier vi JA & AMEN!

Ved Guds nåde er det en ny oppvåkning i Hovedstaden Oslo anno 2022 for å stå sammen og vise hverande ære. Vi feirer hverandre som menigheter og ledere - ikke bare tolererer hverandre.

Dette er veien ut av hovedstadens mangeårige åndelige tørke.

Powered by Cornerstone