Kryssilden/Herren beskytter og strider

Herren beskytter og strider

Jan-Aage Torp
20. Juli 2021
Herren beskytter og strider

For en etterfølger av Bibelens Gud følger det særskilte løfter om Herrens beskyttelse mot farer og trusler som man møter gjennom livet.

Hjemme hos Aina & meg ber vi disse sannhetene fra Guds Ord hver bidige dag. I Oslokirken gjør vi det samme. Vi tror at det ligger en særskilt beskyttelse i å være under Guds ordninger i familien og menigheten.

Mens vi er i kryssilden i en verden full av trengsler og motstand mot Guds gode vilje og harmoniske ordninger, trenger vi å bekjenne Ordet og praktisere realitetene i Ordet hver bidige dag.

Hør hva Salme 34:7-9 sier:

ז Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte, han frelste ham fra alle trengsler. 

ח Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut.
          
ט Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham.

Jesaja 54:17 forteller om et nivå av Herrens beskyttelse som alle Guds barn trenger, og som forløses gjennom våre bønner i hjem og menighet. Her er det både et vern som beskytter, men og et vern der Herren går til motangrep mot den som volder deg ondt:

Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.

Det særskilte vernet av embedene i Det gamle testamentet, oftest kalt konge, profet og prest, gjelder like mye i den nye pakts tid der Det nye testamentet oftest bruker benevnelsene apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. De gammel- og nytestamentlige embeder er salvet av Herren og innsettes etter håndspåleggelse, hvilket synliggjør at dette ikke er noe man bare fantaserer om. Mange skjønner ikke hvorfor det går nedover med dem når de angriper «Herrens salvede», men Bibelen fastslår denne realiteteten igjen og igjen. Selv er vi vitne til dette hele tiden. Les f.eks. 1 Krønikebok 16:22

«Rør ikke dem som jeg har salvet, gjør ikke ondt mot mine profeter!»

Vi kunne gå igjennom vers etter vers i Bibelen som vil minne deg på Herrens løfter om å beskytte deg og stride for deg. La meg ta med ett til her. 1 Timoteus 4:18:

Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet! Amen. 

Powered by Cornerstone