Kryssilden/Gjenoppbygg åndelige murer og porter

Gjenoppbygg åndelige murer og porter

Jan-Aage Torp
18. Februar 2023
Gjenoppbygg åndelige murer og porter

Vi har i tolv år møtt kristne røster som ønsket at vi skulle legge ned våre åndelige sverd. De ville ikke si det med klare ord, men det var faktisk det de siktet mot. Som oftest, sannsynligvis, fordi de selv var lei av den åndelige krigføringen.

Vi anbefaler imidlertid et studium av Det gamle testamentets bøker Esra og Nehemja der Israels barn ble møtt med indre og ytre motstand i deres gudgitte mandat til å gjenoppbygge murene og tempelet i Jerusalem. Det var slitsomt, stressende og til tider farlig. Men de gjennomførte den enorme jobben!

En lekse å lære er å holde fokus. Ikke lån ørene dine til frykt- og nei-sigere som leter etter en rask vei ut.

Hvis vi hadde gjort det som kristne ba oss gjøre i løpet av de siste tolv årene, ville vi ha oppnådd NULL - og satans plan ville blitt oppfylt.

Istedet har Gud brukt oss til å gi håp og fremtid til utallige mennesker. Til tross for all motstand og svik, har vi vært tilgjengelige for mennesker som sto overfor uoverstigelige hindringer og forfølgelse. Det er virkelig GUDS NÅDE!

Vi vil fortsette å holde fokus og vårt gudgitte mandat: Å bidra til å gjenoppbygge de åndelige murene og portene til Oslo, Norge, Europa og globalt!

Powered by Cornerstone