Kryssilden/Rekruttér FETE mennesker som disipler

Rekruttér FETE mennesker som disipler

Jan-Aage Torp
08. August 2013
Rekruttér FETE mennesker som disiplerIllustrasjonsfoto

Mange mennesker er trofaste unntatt når de trengs, tilgjengelige unntatt når de velger noe annet, og lærevillige unntatt når de trenger å lære noe. Jesus tøyset ikke rundt med sine disipler. Han var tilgivende og barmhjertig, men Han forlangte trofasthet, tilgjengelighet og lærevillighet 

For 30+ år siden mottok jeg undervisningen om å være en FET kristen gjennom Campus Crusade for Christ.

På engelsk er “FAT” en akronym som betyr Trofast, Tilgjengelig, Lærevillig (Faithful, Available, Teachable).

Om du vil ha gudfryktige resultater i din kirke og tjeneste, bør du rette din oppmerksomhet på mennesker som viser disse kvaliteter.

Mange mennesker er trofaste unntatt når de trengs, tilgjengelige unntatt når de velger noe annet, og lærevillige unntatt når de trenger å lære noe.

Jesus tøyset ikke rundt med sine disipler. Han var tilgivende og barmhjertig, men Han forlangte trofasthet, tilgjengelighet og lærevillighet (Matteus 11:28-29).

Apostelen Paulus formanet Timoteus, “Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre” (2Timoteus 2:2).

Det er imidlertid to unntak fra FAT-prinsippet: Vi må alltid gi mye rom for vekst og utvikling i nye kristne som du personlig, eller din kirke, har ledet til Herren. Utvikling tar tid. Og du må adlyde Den Hellige Ånds ledelse når Han sier at du skal disippelgjøre noen som har mislyktes gjentatte ganger i sin trofasthet, tilgjengelighet og lærevillighet. Guds Ånd har kontrollen!

Jesus ga aldri sin kirke en endegyldig befaling om å forkynne evangeliet. Forkynnelse er nødvendig og vidunderlig. Imidlertid er hovedsaken Jesu Misjonsbefaling til Kirken om å gjøre disipler fra alle folkegrupper (Matteus 28:18-20).

Nå begynner det å bli moro!

Powered by Cornerstone