Kryssilden/Hvordan oppnås «kristen enhet» i brennbare spørsmål i tiden?

Hvordan oppnås «kristen enhet» i brennbare spørsmål i tiden?

Jan-Aage Torp
11. Mars 2023
Hvordan oppnås «kristen enhet» i brennbare spørsmål i tiden?Bokomslaget (ProklaMedia, 2022)

Jeg ble nylig stilt følgende spørsmål av en pastor i en norsk by:

Kan man forvente formidling av klarhet og sannhet i brennbare spørsmål i vår samtid som f.eks. om en tredje kjønnskategori, om homofile parforhold i menighetene, om forbud mot «konverteringsterapi» - dersom pastorfellesskapet i en by ledes av folk som selv er uklare, og endatil støtter bibelfornektende standpunkter?

Spørsmålet var relevant fordi den amerikanske predikanten Francis Chan holdt et foredrag i Norge nylig.

Nå vil jeg understreke at jeg har respekt for Francis Chan, og jeg anbefaler hans bok om enhet som er oversatt til norsk. 

Pastoren som stilte spørsmålet satt igjen med en opplevelse av stor forvirring, og at ingen våget eller kunne tale klart.

Han sa: «De virket redde for å si hva de mente....»

Personlig tror jeg at lederskapet i en menighet, en organisasjon, eller et pastorfellesskap må selv ha sterke fundamenter i Guds Ord. Å «håpe på en forandring», er veien til katastrofe. Utfordringer og brennbare spørsmål står nemlig i kø.

Kan hende det må skje forandringer i angjeldende fora om det skal bli én røst i byen som kan si med Åndens virkning: «Den Hellige Ånd og vi har besluttet!»

 

Powered by Cornerstone