Kryssilden/2022 er som «Noahs dager» - men løftene fra Gud er fortsatt gyldige

2022 er som «Noahs dager» - men løftene fra Gud er fortsatt gyldige

Jan-Aage Torp
06. Februar 2022
2022 er som «Noahs dager» - men løftene fra Gud er fortsatt gyldigeCredits: https://bible.fandom.com/wiki/Noah

Vi er i farefulle tider i 2022. På mange måter ligner det mye på «Noahs dager» som er levende beskrevet i 1. Mosebok kapittel 6–9 og anvendt i Jesu strenge advarsler i Matteusevangeliet:

«Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer» (Matteus 24:37).

Sjokkerende lavt

Moralen er på et sjokkerende lavt nivå i Norge og den vestlige verden.

Pedofili er utbredt, og alle slags perversjoner blir fremmet selv i offentlige skoler og helsevesenet.

Antallet barn og tenåringer som ber om kjønnsskifteoperasjoner er rekordhøyt – og det florerer av rapporter om mange som ikke finner lykke i sin endrede identitet.

Jeg kunne fortsette og fortsette.

Håp i 2022

Men det er stort håp i 2022.

Jeg baserer ikke mine høye forhåpninger på min optimistiske personlighet, men på Guds levende Ord. Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for å redde og gjenopprette alle ting. Det er ikke for sent!

Gjenopprettelse

Apostlenes gjerninger 3:18-21 slår fast:

«Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn».

Faderen sendte Sønnen for å bringe håp, fremtid og gjenopprettelse, og dette er fullstendig gyldig i 2022.

Løfter

Selv etter flommen rapporterer 1. Mosebok at Gud ga flere løfter:

  • Han ville aldri mer forbanne jorden på grunn av mennesker (en referanse til forbannelsen i 1. Mosebok 3), til tross for at menneskelig ondskap ikke ble utryddet av flommen (1 Mos. 8:20–21);
  • Han ville aldri mer ødelegge alt liv på jorden (8:21);
  • Han ville aldri igjen tillate at syklusen av dager og årstider ble brutt (8:22);
  • Han ville sørge for at alle levende skapninger ville fortsette å frykte mennesker og være tilgjengelige for dem som mat (9:2–3); og
  • Han ville aldri mer ødelegge alt liv med en flom, og han ville huske dette løftet hver gang han ser en regnbue (9:11,15).

Disse eldgamle løftene om å beskytte menneskeheten og jorden er gyldige i 2022 også.

Vi har ingen grunn til å frykte.

2022 er løftenes år for Norge og verden!

Powered by Cornerstone