Kryssilden/100 kroner - Jesus og «to småmynter»

100 kroner - Jesus og «to småmynter»

Jan-Aage Torp
20. Februar 2018
100 kroner - Jesus og «to småmynter»

I søndagens gudstjeneste i Oslokirken kom en kvinne i menigheten som har lite å rutte med og ga en konvolutt. Da konvolutten var åpnet, fikk vi vite at den inneholdt én 100 kroner-seddel.

Da takket vi Jesus sammen. Vi visste hvor lite denne alene-mammaen har å rutte med. Vi løftet våre hender og priste Jesus for denne kvinnes tro og kjærlighet.

Dette minner oss om en beretning som Jesus fortalte så alle mennesker gjennom verdenshistorien skulle huske hva som er viktig:

«Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» (Mark 12:41-44).

Powered by Cornerstone