Hovedstaden TV/Einar C. Salvesen - psykolog for barn og foreldre i barnevernets søkelys (del 2)

Einar C. Salvesen - psykolog for barn og foreldre i barnevernets søkelys (del 2)

Oslokirken Media
23. November 2020

Einar Columbus Salvesen er gjest hos Jan-Aage i to episoder der fokus er kampen for barn og foreldre som er kommet i barnevernets søkelys.

Salvesen er klinisk psykolog og organisasjonspsykolog, og har mange års erfariing som psykolog i spesialisthelsetjenesten.

I denne andre episoden beskriver han maktstrukturene i barnevernet, og hevder at medarbeidere ofte ikke rekrutteres utfra deres personlig egnethet. Han etterlyser ydmykhet fra Staten, noe som han opplevde mye mer av på 1990-tallet.

Salvesen påpeker misbruk av psykologisk teori, og utfordrer her dyktige fagpsykologer som Magne Raundalen og Willy-Tore Mørch som har muligheter til å bringe nødvendig korreksjon.

Einar Salvesen sier at systemet skaper en del alvorlige tilfeller av «foreldrefiendtlighet» hos barna, og han gleder seg over at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg har tatt et oppgjør med «irreversible samværsordninger» som har hindret tilbakeføring av barn til sine foreldre.

Jan-Aage går igjennom med Columbus John Alvheims 10 bud for de som kommer i barnevernets søkelys (1993), og dette vekker smil og gjenkjennelse hos den erfarne og respekterte fagpsykologen Einar C. Salvesen.

Denne episoden vises på TV Visjon Norge på mandag 23. november kl 19:00.

Powered by Cornerstone