Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Trefning med Barneombudet - Klassisk oppgjør

Trefning med Barneombudet - Klassisk oppgjør

Jan-Aage Torp
25. November 2008
Trefning med Barneombudet - Klassisk oppgjør

Jan-Aage Torp forteller om det mediafokuserte oppgjøret han hadde idag med Barneombudet.

Jeg ble i full offentlighet invitert til møte med barneombud Reidar Hjermann. Idag fant møtet sted. Etter som invitasjonen ble gitt gjennom minst 30-40 aviser, er det mange som har ventet spent på rapport fra møtet. Barneombudet hadde med seg sin nestleder, barnepsykolog Knut Haanes, pluss en kvinnelig medarbeider.

Jeg ble imponert over deres engasjement. Deres overbevisning minner meg om en brennende vekkelsespredikant, av den sorten som holder på å dø ut i moderne norsk pinsebevegelse. Hjermann og Haanes hadde tilsynelatende en like sterk religiøs overbevisning som meg, men med en annen innfallsvinkel. Ikke Bibelens innfallsvinkel, men moderne psykologi….

Det er godt at jeg er trenet for denne slags kamp. Dette er ikke for de tvesinnede som vakler ved minste motstand, med den mektige statsreligionens anerkjennelse som lokkemat.

Møtet ble en positiv opplevelse. Først og fremst fordi vi var overbeviste mennesker med engasjement på begge sider av «gjerdet». Dernest fordi vi alle er oppriktig opptatt av barnas ve og vel.

Men Barneombudet hadde én intensjon med møtet: At jeg skulle uttale at heretter slutter jeg totalt å forsvare dem som tror på «oppdragende klask» i barneoppdragelsen. Barneombudet understreket at han kun ville diskutere med meg «klask i barneoppdragelsen», ikke hva Bibelen sier.

Likevel overrasket Hjermann og Haanes meg ved at begge sa i klartekst at jeg «MÅ sette moderne psykologi høyere enn Hebreerne 12 i synet på klask i barneoppdragelsen». De hevdet at det ville få konsekvenser for meg dersom jeg ikke endrer syn på dette. Det vil være sivil ulydighet, sa de.

Jeg spurte: Får jeg ikke en gang SI min mening, det jeg faktisk mener er Bibelens ord?

Her ble de tause.

Til slutt formante Hjermann meg til å ta Bibelens ord om ydmykhet på alvor. Han ville atjeg skulle ydmyke meg og si at jeg hadde tatt feil i synet på «oppdragende klask». Jeg skulle ydmyke meg og sette moderne psykologi høyere enn Hebreerne 12 i synet på «klask». Han ga meg en kopi av en artikkel av barnepsykolog Magne Raundalen. Der skulle jeg finne mitt velaksepterte syn.

Sist jeg sjekket i Bibelen leste jeg at hovmod er å sette seg opp imot Gud. 5Mos 8:2-3 sier: «Kom i hu hvordan Herren din Gud førte deg hele veien disse førti år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg for å få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg og lot deg sulte. Så gav han deg manna, en mat som verken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn.»

Hjermann har utvilsomt et oppriktig engasjement for barna. Der forenes vi.

Men når engasjementet går på bekostning av Guds ord, enten det er Hebreerne 12 eller Johannes 3:16, der skilles våre veier.

Powered by Cornerstone