Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Ut av den norske organiserte pinsebevegelse

Ut av den norske organiserte pinsebevegelse

17. September 2009
Ut av den norske organiserte pinsebevegelseJan-Aage Torp taler i februar 2009 på Predikantkonferansen som ble holdt i Filadelfia Oslo (foto: Bjarte Ystebø)

I et brev til Pinsebevegelsens Lederråd har Oslokirken meddelt at menigheten trer ut av den organiserte norske pinsebevegelsen fordi «vi er betenkt over den organisatoriske utviklingen av «Pinsebevegelsen i Norge», og at organiseringen synes å innvarsle en ensretting som ikke er i pakt med den bredde og vitalitet som alltid har kjennetegnet norsk pinsebevegelse. Vi ser også en fare i at penger styrer utviklingen av den organiserte bevegelse».

I brevet som er ført i pennen av Pastor Jan-Aage Torp heter det at vi «representerer sammen med mange andre menigheter i lære, opplevelse og praksis den klassiske norske og internasjonale pinsebevegelsen som ble etablert av Thomas Ball Barratt i 1906». 

Oslokirken har stanset sin offentlige virksomhet pga vår pastors «personlige problemer». Siste offentlige møte fant sted den 30.august, og vårt leieforhold i Dronningens gate 26 opphørte dagen etter.

Powered by Cornerstone