Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Helbreder og setter mennesker fri idag

Helbreder og setter mennesker fri idag

Jan-Aage Torp
14. Mars 2012
Helbreder og setter mennesker fri idagKaster ut demoner i India

Ekte kristendom er å forløse Jesu kjærlighet, autoritet og kraft til mennesker idag. Dét innebærer full konfrontasjon med satans ondskap.

Da Jesus begynte sin jordiske tjeneste (Markus 1:15ff), proklamerte Han at Guds rike var kommet. Dette var ikke det fullendte, fysiske riket, men Guds åndelige herrevelde på jorden nå. Fremtiden hadde invadert nåtiden!

George Eldon Ladds grensesprengende bok, "The Gospel of the Kingdom" (Paternoster Press, 1959), fastslo at "vi lever i fremtidens nåtid". 

Nå må kampen utkjempes. Imidlertid er det meste av Kirken idag ikke engang klar over krigen. Eller hvis vi er klar over den, er vi opptatt av hvordan vi kan være sivilister under krigen! Isteden blir vi krigens offere. Kfr. John Wimber/Kevin Springer: "Evangelisering ved ånd og kraft" (Logos Forlag, 1986).

Jesus kunngjorde Guds rike. Det var kommet! En krigstilstand var blitt etablert mellom to riker: Gud og lucifer! Krigføringen pågår fremdeles idag. 

Nøkler til Guds rike

I praksis har Jesus gitt nøklene til Guds rike til Kirken. Vi må anerkjenne, anvende og utøve autoriteten og kraften. "En hær som ikke engang har meldt seg til tjeneste, som aldri er blitt utrustet, som adri har mottatt grunnleggende trening for endog å utkjempe den gode strid, vil utkjempe en tapende kamp" (John Wimber). Men idag aktiverer Gud denne hæren. Vi er som en svær, treg, dorsk kjempe som kalles til krigføring.

De to hovednøklene er (på gresk) "dunamis" (kraft) og "exousia" (autoritet). Jesus sa at vi skulle motta disse nøklene (Apgj 1:8), og ved Pinsen ble de tilgjengelige. 

Helbreder og setter mennesker fri idagSom kristne er vi kalt til å sette fanger i frihet

Vår autoritet i Kristus er som en politimanns autoritet, som ligger i hans utkommandering. Han har på seg et skilt, en pistol, og en uniform, men dette har virkning på grunn av hvem han representerer. Det samme gjelder Jesus Kristus og oss! Kirken er et redskap for Guds rike. Guds rikes gjerninger utføres gjennom oss. Kirkens hensikt er å vitne om hva Gud har gjort, hva Han skal gjøre, og hva Han gjør her og nå. 

Som kristne er vi kalt til å sette fanger i frihet En dragkamp pågår for menneskers liv. Som mennesker på jorden er vi født under satans rike (1Joh 5:19). Det er en konstant konflikt, en interaksjon, mellom Guds og satans riker. Satan binder mennesker med lenker, plager, åndelige sykdommer, fysiske og sosiale problemer. Som kristne er vi kalt til å sette fanger i frihet (Lukas 4:18-19), til å bryte bindingene over deres liv. Dette er evangeliet om Guds rike! 

Jesus forkynte alltid evangeliet om Guds rike. Han ikke bare snakket om det, men demonstrerte Guds rike gjennom mirakler. Ord og handling hører sammen.

Fem dimensjoner

Jesus demonstrerte sin kraft og autoritet i fem dimensjoner:

  1. Kraft over demoner: Å kaste ut demoner er Jesu direkte angrep mot satan. Å kaste ut demoner hører sammen med å helbrede sykdom. "Lær deg å håndtere demoner, ellers håndterer de deg" (John Wimber).
  2. Kraft over sykdom: Sykdom er satans verk. 
  3. Kraft over naturen.
  4. Kraft over døden: Satans endelige brodd, djevelens skremselsvåpen.
  5. Kraft over synden: Jesu hensikt var å frelse hele mennesket, ikke bare sjelen. Jesus kom for å oppløse det som syndefallet hadde utrettet. Han kom for å gjenopprette mennesket til sin helhet og fylde. Dette omfatter synd, men er ikke begrenset til det.

Utfordringen nå

Jesus forkynte at Guds rike var for hånden. Så brakte Han inn Guds rike ved sine handlinger. Han utraderte de demoniske skarer, og gjeninnførte Guds herrevelde.

Dette er mandatet og utfordringen for Guds rikes mennesker idag, Kirken!

Vi har erklært KRIG mot satans rike!

Vi trener og utstasjonerer Guds folk til seirende kamp. Guds rike er kommet for å tilintetgjøre satan rike. Vi holder nå på å lære å operere under Den Hellige Ånds salvelse, og ved å gjøre dette ser vi at Jesus blir herliggjort!

Powered by Cornerstone