Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Profetisk budskap fra Dominic Yeo

Profetisk budskap fra Dominic Yeo

05. Oktober 2001
Profetisk budskap fra Dominic Yeo

Pastor-profet Dominic Yeo fra Global Leadership Network i Singapore brakte dette høyaktuelle budskapet på fredag kveld.

Jeg er kommet for å erklære Herrens ord til denne nasjon. Gud reiser opp en hær i denne time. Deres pastors hjerteslag er som en militant arbeider, for å utruste oss til å bli korsets soldater.

Gud har en bestemmelse for dere, for denne menighet og for denne nasjon. Han kaller oss til å legge de onde makter under oss. Han vil forløse vikingenes krigerånd. Hvis dere ikke reiser dere opp for å oppfylle deres hensikt, vil midianittene i deres liv og sjel undertrykke dere. Dere vil miste kraften i deres liv, og frykt vil komme inn i deres liv, og i tillegg kommer New Age og Østens religioner inn. Dere vil begynne å forberede dere for små ting fordi dere vil bare kjempe for å overleve.

Men det er ikke Guds vilje at menigheten skal leve undertrykt. Han har kalt dere til å erfare Johannes 10:10: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod».

Hvordan kan dere innta deres rettmessige plass i Guds armé?

Ved å høre Guds ord.

Ved å erkjenne at du er en Guds kriger! Motta og tro at du er en kriger og at du virkelig trenger å kjempe imot midianittene i deres liv. Gud vil ikke at du eller din menighet skal leve undertrykt av djevelen.

Ved å vandre i Guds nærvær. Når du er i Guds nærvær, synder du ikke. Guds nærvær er som et skjold, som en paraply som du kan gå under og som dekker deg. Du må ha et hjerte som søker etter ham, etter Hans nærvær. Du trenger å overgi deg helt og holdent til ham. Da kan han tildekke og verne deg.

Ved å gå fremover, inn i Guds kraft. For å se Norge vende seg til Jesus, må du bevege deg fra Guds nærvær og til Guds kraft. Arbeid ved Guds nåde og handle i tro, og dette vil få deg til å se Guds kraft. Nåde + tro = Guds kraft. Du beveger deg fra nærvær til kraft ved å aktivere din tro!

Denne menigheten står på Norges vegne på dørterskelen. Vil dere leve i huler og gjemmesteder og gjemme dere fra fienden, eller vil dere reiser dere opp til deres livsbestemmelse i Gud? Reis dere og ta herrevelde! Det utgår en utkastelsesordre fra Guds ånd: Reis dere, så deres ånds fiende blir den som må leve i gjemmesteder og huler!

Powered by Cornerstone