Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Chris Hayward fra Cleansing Stream: Befri oss fra «Befrielsestjenesten»!

Chris Hayward fra Cleansing Stream: Befri oss fra «Befrielsestjenesten»!

30. September 2007
Chris Hayward fra Cleansing Stream: Befri oss fra «Befrielsestjenesten»!

«Er det mulig for en kristen å være demonbesatt? Jeg tror at svaret er nei. Men jeg tror også at dette er et fullstendig feil spørsmål», skriver Chris Hayward som leder Cleansing Stream Ministries, som er en del av det samme nettverket som Healing Center, International Society of Deliverance Ministries (ISDM).

Da Jan-Aage Torp studerte misjonsvitenskap ved Fuller Theological Seminary i 1981-83, var han medlem av Jack Hayford´s menighet i Van Nuys, California. På grunn av denne relasjonen har vi fått koble oss på «Cleansing Stream Ministries», som ble grunnlagt av «Pastor Jack», oig som ledes fra Van Nuys av Chris Hayward.

Cleansing Stream, sammen med Ellel Ministries, som vi er tett koblet til, er noe av det sunneste som pinsekristendommen har produsert, og ligger i bunnlinjen av alt hva vi gjør i Oslokirken og Healing Center. Selv om Cleansing Stream tilhører pinsebevegelsen «Foursquare», betjener den hele Kristi kropp.

Etter spesiell tillatelse fra Cleansing Stream, presenterer vi her en artikkel (på engelsk) av Chris Hayward som formidler vårt ståsted. (Se vedlagt pdf.)

Powered by Cornerstone