Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Brev om håndteringen av misjonærs moralske svikt

Brev om håndteringen av misjonærs moralske svikt

02. Februar 2002
Brev om håndteringen av misjonærs moralske svikt

Pastor Jan-Aage Torp har skrevet et brev til Hovedstyret i Pinsevennenes Ytre Misjon (PYM) i anledning sin svigerfars moralske svikt. Han roser mange av lederne for den generelle håndteringen, men kritiserer mediahåndteringen.

Powered by Cornerstone