Arkiver/Tidlig (2001-2013)/– Fundamentalt feil å åpne opp for muslimsk innvandring

– Fundamentalt feil å åpne opp for muslimsk innvandring

Jan-Aage Torp på TV2
12. September 2009

Det var to motpoler som gikk inn i en heftig asyldebatt under partilederdebatten for småpartiene på TV 2 Nyhetskanalen fredag.

– Fundamentalt feil å åpne opp for muslimsk innvandringJan-Aage Torp: – Fundamentalt feil å åpne opp for muslimsk innvandring

Av Eivind Fondenes, TV2 Nyhetene

Da asyl- og integreringspolitikk kom opp som tema sto Miljøpartiet De Grønneog Rødt steilt imot sine motpoler Demokratene og Kristent Samlingsparti. 

– Det er noe fundamentalt feil ved at vi åpner opp for den muslimske innvandring, sa pastor Jan-Aage Torp fra Kristen Samlingsparti. Kristne asylsøkere ønsker han imidlertid velkommen. 

– Vi har råd til å være raus 

– Dagens asylpolitikk er vesentlig strammere og verre enn den vi hadde så sent som for ett år siden. Det er altfor mange asylsøkere som blir behandlet på en uverdig måte og som krenker deres rettigheter etter de internasjonale forpliktelsene som Norge har, sier Erling Folkvord fra partiet Rødt. 

Han understreket at andre fattige land har enormt mye større flyktningestrømmer enn Norge, og at vi derfor er forpliktet til å være rause. 

– Vi har råd til å være rause og vi har råd til å være romsligere enn kravene i Flyktningekonvensjonen, sier Rødts Folkvord og får støtte fra Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne. 

– Vi står også for at vi må legge menneskerettigheter til grunn i all asylpolitikk. Og det er fullstendig uverdige forhold i dag. Folk blir sittende og vente, uten å få lov til å jobbe, uten å få lov til å utdanne seg, og uten å få lov til å gjøre noe som helst i flere år. Vi må være flinkere til å gi dem mulighet til å ta del i det norske samfunnet, sier Marcussen. 

Usikker på hvilket parti du skal stemme på? Ta Partitesten her

– Et svik mot det norske folk 

Demokratenes Vidar Kleppe mener imidlertid at Folkvords meninger er et svik mot det norske folk. Hans parti, Demokratene, ønsker en langt strengere asylpolitikk. 

– Vi tar imot 18.000 grunnløse asylsøkere på ett år, sier Kleppe som mener Schengen-avtalen, som ifølge ham skaper åpne grenser, er et av hovedproblemene med asylpolitikken i Norge. 

Pastor Torp hevder at hans menighet integrerer folkeslag fra hele verden, og sier han ser at det er viktig at man integrerer og at man behandler folk skikkelig. Men han ønsker ikke alle velkommen til tross for sin kristne tro. 

– Det er noe fundamentalt feil ved at vi åpner opp for den muslimske innvandring, som gjør at det blir en kolossal konflikt i det norske samfunn, sier Torp. 

– Hvem skal vi åpne opp for dag? 

– Vi skal åpne opp for folk med bakgrunn som passer inn i det norske samfunnet, svarer han. 

Fundamentalister i alle religioner 

Folkvord sier man ikke kan bedømme folk fra en hel religion fordi det finnes fundamentalister, og legger til at det også finnes fundamentalister innen kristendommen. 

– Det å nekte adgang for folk som tilhører en bestemt religion som i sin grunnholdning har samme røtter som kristendommen, det er jo meningsløst. Du må jo innse det at ekstreme grupper som tilhører Islam misbruker islams grunnsyn for å fremme ekstreme interesser, sier Folkvord. 

Markusen fra Miljøpartiet De Grønne støtter seg til Folkvord og sier Torp gjør en grov forenkling og generaliserer over mennesker når han snakker om asylpolitikk. 

Folkvord og Kleppe havnet helt i klinsj med hverandre, og Kleppe mente at sin røde motstanders synspunkter var skandaløse. 

– 95 prosent av de har lurt seg inn til Norge, de går fritt rundt i gatene uten at man har kontroll med de. De voldtar, ja sågar, så dreper de. Og dette vil du ha inn. Jeg synes det er skandaløst, sa han. 

Men Demokratenes leder ga seg ikke med det; 

– Når de setter seg ned og sultestreiker fordi været i Norge ikke var slik de hadde tenkt seg, da skal de hjem igjen på første flyet med Mulla Krekar og hans likesinnede, sier han. 

– Er du kristen, er du velkommen 

Folkvord og Rødt mener at mennesker som kommer til Norge som flyktninger er arbeidskraft og ressurser som bør brukes. Man må sørge for fra dag én å gi dem norskopplæring og kommer seg i arbeid så fort som mulig. 

– Om noen av dem skulle bli avvist og ikke får asyl senere, så er det en fordel både for dem og for det norske samfunnet at de har arbeidet den tiden de er i landet. Her er det menneskelige ressurser som ødelegges gjennom årelang ventetid i asylmottak. La folk kommer i arbeid og lære seg norsk, sier Folkvord. 

Pastor Torp var gjennom diskusjonen stort sett enig med Demokratenes Kleppe. Men han mente problemet først og fremst omhandlet muslimske innvandrere – ikke kristne. 

– Det er noe forskrudd over norsk innvandringspolitikk når vi kaster ut kristne unge menn som kommer fra Afghanistan eller andre land fordi myndighetene her betviler dem. Mens vi uten å stille spørsmål tar imot en muslimsk innvandring som splitter det norske samfunn. Mens de som faktisk kunne komme hit og leve i et land som har en kristen basert grunnlov ikke får lov til det. Det synes jeg er en tragedie, sier Torp. 

Støtter forskjellige regjeringsalternativ 

Ingen av representantene under dagens debatt har mulighet til å ende opp med regjeringsmakt. De fleste av dem kommer sannsynligvis ikke på Stortinget etter valget heller. Likevel spurte programleder Terje Svabø om hvilket regjeringsalternativ de eventuelt vil støtte. 

Rødts Erling Folkvord trenger bare noen hundre stemmer for å komme tilbake på Stortinget. Han sier Rødt håper den rødgrønne regjeringen får fortsette. 

Kjell Ivar Vestå fra Kystpartiet sier de er et sentrumsparti, men vil se resultatet av valget før de tar stilling til hvilket regjeringsalternativ de vil støtte. 

Pensjonistpartiets Ragnar Dahl sier de kan støtte en Arbeiderpartiregjering om den nærmer seg sentrum. Samtidig sier han at de støtter mange av tiltakene den borgerlige fløyen står for, særlig i forbindelse med skattepolitikk. 

Jan-Aage Torp sier Kristent Samlingsparti vil glede seg over enten Erna Solberg eller Siv Jensen som statsminister da de er et klart ikke-sosialistisk parti. Partiet er verdikonservativt og får støtte av Frp i kjernesakene ekteskapsloven og Israel-politikk. 

Miljøpartiet De Grønne lener mot de rødgrønne, men Hanna E. Marcussen understreker at de er imot Aps oljepolitikk, Senterpartiets rovdyrpolitikk og SVs skolepolitikk. 

Til tross for lang bakgrunn fra Frp, vil ikke Demokratenes Vidar Kleppe si at de vil støtte dem. 

– Vi vil ikke gi noen garanti verken til en borgerlig eller rødgrønn regjering. Men vi er for en kursendring i Norge, sier Kleppe.

Powered by Cornerstone