Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Vil lette skattetrykket for lavtlønte

Vil lette skattetrykket for lavtlønte

Avisen Dagen
08. September 2009

KSPs førstekandidat i Oslo, Jan-Aage Torp, mener at alt for mange mannfolk er "NAV-kasus", og at å redusere inntektsskatten for lavtlønte, samt redusere trygdeytelsene, er løsningen for å heve arbeidsmoralen i befolkningen.

Vil lette skattetrykket for lavtlønte

Tekst: Andreas Hesselberg

Bakgrunnen for dette er at tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet i slutten av august uttalteat eksplosjonen i trygdeutgifter delvis skyldes dårlig arbeidsmoral. Hun mener det er mange som kunne deltatt i arbeidslivet, og at østeuropeere har en bedre arbeidsmoral enn nordmenn. 

- Mitt inntrykk er at for eksempel polakker har en helt annen innstilling og arbeidsmoral. Vi hadde noen som hjalp oss med oppussing, og de gjorde en utrolig jobb. De sto på hele tiden, jobbet ti timer om dagen, og gjorde virkelig et imponerende arbeid, sa Clemet til VG Nett . Blant annet foreslår Kristin Clemet reduksjon i trygdeytelsene. 

Unnasluntring

Jan-Aage Torp er langt på vei enig med Clemet, og mener at alt for mange "sluntrer unna" og lever for godt på sin uføretrygd. 

- Dette er en observasjon vi alle gjør over hele landet. Jeg treffer titt og ofte folk som går på NAV-penger og som klarer å jobbe godt og mye, men "svart". For eksempel er det altfor mange mannfolk som er "NAV-kasus". Det skjærer seg i meg når jeg ser dette. Særlig alle de som er kristne og som viser en så sviktende arbeidsmoral. 

Lavere inntektsskatt

For å bekjempe arbeidsløsheten og redusere sykefraværet lanserer Torp noen tiltak, som blant annet å kraftig redusere inntektsskatten for lavtlønte og redusere trygdeytelsene, slik at folk dermed får både lyst og behov for å komme seg på jobb. 

- Jeg ønsker at det utredes lavere beskatning for alle lønnsnivåer, og da spesielt for lavtlønte som trenger å stimuleres til å arbeide mer. Det kan tenkes at under omtrent 250.000 kroner er et bra nivå for å vurdere lavere beskatning. I forhold til trygdeytelser, er jeg veldig for behovsprøving. Dette vil medføre ramaskrik fra en del, men vi må våge å stille krav til folk som ønsker å få økonomisk hjelp i viktige faser i livet, sier Torp. 

- Men er det riktig at lavtlønte skal bidra med enda mindre inntektsskatt til fellesskapet, Torp?

- Det finnes grenser allerede for skattenivåer, så dette er ikke noe nytt. Her må det utredes tilpasninger av dagens system. Lavtlønte bidrar som alle andre med betydelig indirekte beskatning, gjennom merverdiavgift, bompenger, og så videre. 

Å jobbe skal lønne seg

Den ferske stortingskandidaten sier at det er viktig for Kristent Samlingsparti at det skal lønne seg for folk å jobbe. 

- For et kristent parti har dette å gjøre med vårt syn på Guds skaperverk. Gud sa: Oppfyll jorden! Dette kan bare oppfylles dersom vi jobber og bruker de ressurser som Gud har gitt oss. Så en kristen politikk på dette feltet kan ikke bare fundamenteres i politiske strømninger, men i prinsipielle vurderinger. Det må ikke være slik at man like gjerne kan sykemelde seg eller kreve trygd, og derfor unnlater å jobbe, men selvsagt kan vi alle ha behov for sykemelding i visse situasjoner. 

Jan-Aage Torp tilføyer at ressursene til psykiatrien bør økes betraktelig, og at midler til dette kan tas fra redusering av de høye trygdeytelsene. Han tror dermed at kostnadene for å hjelpe folk ut i arbeid ikke vil øke.

Powered by Cornerstone