Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Sesonger er Guds ledetråd for timing!

Sesonger er Guds ledetråd for timing!

13. Mai 2013

Jan-Aage Torp underviste i Gamle Banken Pub om Guds sesonger.

Sesonger er Guds ledetråd for timing!Jan-Aage Torp (foto: Tor H. Lanton)

Gud holder sesongene og tidene i sine Allmektige hender, og vi trenger å bevege oss og leve på linje med Guds timing. Det er forutsetningen for å lykkes i liv og tjeneste.

Jeg har lært på den harde måten å sette til side min egen dagsorden og tidtabell, og isteden la Herren bestemme.

Gud har en fullkommen plan for alt. Solomo skrev at "Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid" (Fork 3:11). Det ene som gjorde Davids kongerike til det mektigste dynasti i Israels historie var hans militære ledere "som hadde innsikt i å tyde tidene, så de visste hva Israel burde gjøre" (1 Krøn 12:32). Kong Xerxes forsto dette prinsippet. Selv om han sviktet mht sin moralske karakter, visste han å omringe seg med "vismennene, de som var kyndige i å tyde tidene" (Ester 1:13). Dette hjalp ham til å bevare makten gjennom livet.

Det er to fallgruber vi står overfor i vår vurdering av tidene: Enten sommel, eller å tenke "når som helst er den rette tid". Moses som en gang var en somlepave, skrev: "Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet!" (Salme 90:12). Da Moses endelig skjønte at hans tid på jorden er begrenset, da kom han igang med å oppfylle sin hensikt, endog i en alder av 80 år. Moses innså at hans liv hurtig "flyr avsted" (Salme 90:10).

Ikke vær bekymret for at du kommer til å bomme på Guds timing, fordi Gud er fullstendig klar over betydningen av å handle i den rette tid. Bibelen sier: "i tidens fylde sendte Gud sin Sønn" (Gal 4:4). Gud sendte ikke Jesus for tidlig eller for sent. I akkurat rett tid.

Jeg vil også rette en advarsel: Mange oppriktige troende er så redde for å gjøre noe i frykt for at de handler i feil tid innfor Gud. De formoder at det er umulig å kjenne Guds timing. For dem er Guds veier mystiske - utover hva vi kan vite. Men dette er ikke sant.

Gud har gjort det lett for oss å forstå Hans timing! Han gjorde det enkelt å oppdage Hans tider ved å gi oss livets sesonger. Du må forstå at alt har sesonger: "Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen" (Fork 3:1)

For å kjenne den rette tid, må du forstå at all aktivitet har en sesong. Sesonger er Guds ledetråd for timing. Livets fire sesonger er: Vinter, vår, sommer og høst. Hver av disse sesonger krever av deg en bestemt handling. Om vinteren trenger du å drømme og planlegge. Om våren trenger du å plante. Om sommeren må du vanne og dyrke. Og om høsten kan du endelig høste inn og fordele!

Powered by Cornerstone