Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Er boikotten over?

Er boikotten over?

Jan-Aage Torp
04. April 2009

Jan-Aage Torp spør om Korsets Seiers boikott av ham og Oslokirken er over....

Er boikotten over?

De siste fire-fem årene har jeg tydeligvis hatt et trøblete forhold til pinsebevegelsens organ, Korsets Seier. Men igår skjedde noe som kan gi håp for fremtiden. Jeg skriver åpent om dette her, så alle kan vite – fra mitt perspektiv – hvorfor ting har vært som de har vært, og for at dette kan bidra til at lignende ting ikke gjentar seg.

Selv om Korsets Seier har hatt et problematisk forhold til meg, har jeg valgt å forsvare Korsets Seiers redaksjonelle linje hele veien. Og jeg har med glede fulgt vaktsomt med på de gode og prinsipielle lederkommentarene fra KS’s nye redaktører de siste par årene. De gjør en respektabel innsats, og det er ingen grunn til å så tvil om deres åndelige og ideologiske integritet.
 
Kanskje problemene nå altså kan være kommet inn i et mer konstruktivt spor. Igår oppdaget jeg nemlig at mitt lille blogginnlegg fra 25.mars, «Bestått prøve for pinsebevegelsens NKR-delegater», har fått normal leserbrev-plass i KS’ spalter. Jeg kvakk til, men det er ikke mer jeg ber om. Normal behandling som en kristen bror, og attpåtil en pinsebror.
 
«Problemene» startet vel med at sjefredaktør Oddvar Johansen i en oppsiktsvekkende henvendelse til meg 7.mars 2005 skrev at KS måtte droppe mine artikler i avisen fordi de «får nemlig svært mange kritiske henvendelser over at vi har faste artikler fra deg i KS».
 
Han skrev videre: «Hver gang du har skrevet er det noen som sier opp avisen, og henvendelser mener at jeg ikke utfører min plikt som ansvarlig redaktør». Redaktøren henviste særlig til striden om Israelsynet som ble utkjempet under predikantkonferansen noen uker i forveien: «Slik jeg ser det noe utenfra har «Israel-saken» i predikantkonferansen på mange måter vært et vendepunkt i denne opinionen», skrev Korsets Seiers redaktør i 2005.
 
Siden har dette stått fast, med et par unntak som har vært ensidig og negativt vinklet.
 
At jeg skulle ha en negativ virkning på Korsets Seiers abonnementstall, vil jeg protestere på. En pekepinn på dette er at KS i 2005 hadde 7882 abonnenter, hvilket hadde falt i 2008 til 6541. Dette har skjedd etter at jeg ble fjernet som spaltist.
 
At en redaksjon lukker sine spalter for en person, er i dens fulle rett. For eksempel dersom en person står for udemokatiske holdninger, formidler destruktive angrep på medmennesker og avisens verdier osv. KS´redaktører kan godt utelukke en bidragsyter uten å bryte norsk lov. Men når de nå har mottatt ekstra statsstøtte fra Kulturrådet, som sikkert er opptatt av åpenhet og respekt i spaltene, er vel dette til ettertanke… Fordi mine bidrag har kanskje utfordret noen, men jeg har aldri angrepet medmennesker eller formidlet noe som kan ødelegge vår kjære pinsebevegelse.
 
1.april flyttet KS inn i samme hus som avisen Vårt Land som nettopp er kjent for takhøyde og redaksjonell integritet. Ideologisk står Vårt Land et stykke fra pinsebevegelsen, men våre redaksjonelle og journalistiske prinsipper bør kunne være på samme nivå. Selv er jeg ikke tilhenger av at Vårt Land skal øve ideologisk innflytelse på Korsets Seier, og har derfor ytret meg kritisk i et intervju med Dagen Magazinet. Men skulle jeg være opptatt kun av min egen situasjon, ville det pussig nok være en fordel at KS tar imot lærdommer av Vårt Land.
 
Når alle landets medier de siste ukene har omtalt Oslokirkens tilbud om «befrielse», og attpåtil formidlet mye positiv omtale, er det litt ekstra pussig at KS har ikke vært interessert i å skrive en eneste linje. Ikke en gang en antydning til vennlig omtale da VG viet førstesiden og ytterligere tre sider til noe som var ment destruktivt. Når en annen pinsemenighet nylig ble angrepet i norske medier for sitt homosyn, da var KS øyeblikkelig på plass for å forsvare, hvilket jeg mener var rett. Men… Noe underlig når man samtidig vet at denne ene pinsemenighet er samme menighet som nåværende sjefredaktør er medlem av.
 
Nå er ikke jeg så hårsår. Jeg blir tårevåt og lei meg noen ganger, men jeg har lært meg å leve med de mest utrolige påstander i blogguniverset, og mange kritiske vinklinger i sekulære media, bl a fra Mina Hadjan som i 2006 ble dømt i Kringskastingsrådet for sin sanseløse tirade mot meg. Her ringte NRK P3s sjefredaktør til meg etterpå for å be om unnskyldning på vegne av statskanalen.
 
Dog er det lite som kan måle seg med en personlig boikott, spesielt fra dem som jeg elsker og er en del av.
 
Jeg ønsker selv å være en positiv bidragsyter i pinsebevegelsen, og mener å kunne bevise at mine «omstridte» bidrag i bevegelsen i etterkant ofte har vist seg å være sakssvarende og til det beste. Når jeg har sagt eller gjort feil, er jeg villig til å ta korrektiv, noe jeg mener er viktig å kunne gjøre når man tjener Gud i det offentlige rom.
 
Jeg ser frem til et normalt, konstruktivt samarbeid med Korsets Seier i fremtiden.
 
Jeg må huske at KS’ redaktører er medmennesker.
 
Men det er jeg og….
Powered by Cornerstone