Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Norge Idag: - Offentlige midler usikre

Norge Idag: - Offentlige midler usikre

28. September 2009
Norge Idag: - Offentlige midler usikre

Slik den rødgrønne utviklingen nå er, tror jeg alle kristne virksomheter bør ombudsjettere så vi kan klare oss uten offentlige midler. Det er bedre å være føre var. Det sier pastor Jan-Aage Torp i Oslokirken i forbindelse med at Barneombudet ville ta fra menigheten hans kirkeskatten.

I november 2008 uttalte pastor Jan-Aage Torp seg i NRK Ukeslutt om å gi barn en dask som et ledd i barneoppdragelsen.

– Fire setninger om dette i NRK var det. Jeg presiserte at jeg selv aldri hadde gitt mine seks barn dask, men at jeg ville forsvare foreldres rett til å gi sine barn et «oppdragende klask», sier Torp.

– Pinsebevegelsens Lederråd fant det nødvendig å korrigere min uttalelse, til stor glede for Barneombudet. Jeg ble innkalt til et svartkledd Barneombud som regnet med servilitet fra meg, men han ble vel noe overrasket.

Kirkeskatten

Torp viser til at i forrige uke fikk han sikre informasjoner om at Barneombudet gjorde forberedelser for å tvinge Oslokirkens pastor til lydighet og taushet. Virkemiddelet skulle være å trekke tilbake kirkeskatten fra Oslokirken.

– Heldigvis har Oslokirken på forhånd frasagt seg kirkeskatten. Varslet av Den Hellige Ånd, sier Torp.

– Hva forteller dette om regjeringen?

– Dette forteller aller mest om den åndssituasjonen vi har i vårt land. For tiden er det den rødgrønne regjeringen som fører an i avkristningen, men før vi vet ordet av det kan de samme krefter få makten på den ikkesosialistiske siden. Blått er ikke noen garanti for åndsfriskhet, sier Torp.

– Forteller dette at både pinsemenigheter og andre må være våkne?

– Mange menigheter har gjort sin virksomhet totalt avhengig av offentlige penger, og de kan ikke lenger se farene i denne avhengigheten.

Si nei til kirkeskatten?

- Evangeliesenteret har over mange år mottatt offentlig støtte og tilpasset både
inntekter og kostnader til regler og bestemmelser i forbindelse med offentlig støtte. Så fjerner den rødgrønne regjeringen plutselig seks millioner kroner - og det blir krise.

– Prinsipielt er det greit å motta offentlig støtte. Det er jo egentlig våre egne skattepenger. Men vi må til enhver tid følge våkent med på hvilke kriterier og føringer som blir lagt inn, sier Torp.

Tekst: Svein Villy Sandnes

Powered by Cornerstone