Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Norge Idag: «Rumble Bønnedag» i Oslo lørdag 1.april

Norge Idag: «Rumble Bønnedag» i Oslo lørdag 1.april

24. Mars 2006
Norge Idag: «Rumble Bønnedag» i Oslo lørdag 1.april

Lørdag 1. april kl.09-21 inviterer Facedown40.no til bønnedag i Oslo. – Vi kaller dagen for «Rumble Bønnedag» (rumble=engelsk for bulder, buldring, drønn, dundring), noe som betegner at våre bønner drønner innfor Gud i en seiersviss og uavlatelig konfrontasjon med mørkets makter, sier Jan-Aage Torp.

«Rumble» er også betegnelsen for en rekke bønnedager i USA i forbindelse med Facedown40. 
Rumble Bønnedag holdes i Oslokirkens seminarlokale i Skippergt.9 (2.etasje).

– Gud har spesielt lagt på oss å be frem vekkelse i den unge generasjon i Norge. Vi vil be for universiteter & høyskoler, for muslimsk ungdom, for bønnebarna, for den nye generasjon åndelige ledere i vårt land, for det ufødte barn og for gjenopprettelse av far-barn-relasjonen (Malaki 4:6), sier Torp.

April er også måneden der karismatiske kristne i hele verden feirer og minnes frembruddet av den moderne pinsevekkelse i Azusa Street i Los Angeles 9.april 1906.

– Dette skjedde under enkle kår i et lite lokale der det kokte av Guds nærvær og åpenbaring.  
Vi kommer med forventning lørdag 1.april til at Herren skal drønne fra himmelen. Herren gjør nye ting - og Han gjør det igjen og igjen, avslutter Torp.

Tekst: Bjarte Ystebø

Powered by Cornerstone