Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Vil du bli en hærfører?

Vil du bli en hærfører?

Marie Hagen
17. Mai 2005
Vil du bli en hærfører?

«Og Han fortalte dem en lignelse: Kan en blind lede en blind?  Vil de ikke begge falle i grøften?  En disippel står ikke over sin lærer, men hver den som er fullt utlært blir som sin lærer?» (Lukas 6: 39-40)

Som en sann leder i Guds rike, vil du ha mennesker som følger etter deg, og Jesus slår her fast et viktig prinsipp: De som følger etter deg, vil ikke komme lenger enn deg, i sitt liv med Gud.

Uten å gjøre feilen å gi seg selv som leder skylden for alle svakheter i Guds menighet, så kan vi heller ikke forvente at våre etterfølgere vil marsjere inn i landområder vi selv ikke har ryddet oss vei inn i.

Gir vi som ledere rom for synd i våre liv, åpner vi samtidig døren for at synd skal kunne få regjere i resten av Legemet.

Det blir vanskelig å være kanaler for legedom, gjenopprettelse og frigjøring, hvis vi selv går rundt å bærer på sår fra fortiden, kun er skyggen av alt det Gud har gitt oss muligheten til å være, eller er bundet av frykt, tvil, mismot, stolthet og lignende.

Hvordan kan vi forvente å se et folk som med iver og villighet går inn i tjenester og oppgaver, hvis vi ikke selv har hjerter som brenner med hellig ild for Jesus, Vil vi se Guds herlighet og nærvær fylle våre menigheter, våre byer og vårt land, må vi som ledere være villige til å tå skrittene fra ”Det Hellige” til ”Det Aller Helligste”.

Listen kunne blitt lang med løfter og befalinger Gud har gitt Sitt folk, som vi ledere må ta til oss i tro og være lydige mot, for på den måten å tråkke opp sporene for de som går etter oss.

Ja, det kan smerte å erkjenne der, men vi må se i øynene alvoret i den tjenesten vi står i.

Men fremfor alt er det en oppmuntring til oss om å gi akt på oss selv som ledere, og ikke undervurdere myndigheten Gud har betrodd oss. 

Vi skal absolutt ikke bli navlebeskuende, men vi står foran en tid hvor vi som ledere mer en noen gang må la papirhaugen vente og dra ut telefonen av og til, når Gud inviterer oss opp på dreieskiven, og tørre å følge det Gud leder oss inn til, i stedet for å skulle fylle andre menneskers forventninger om hva vi skulle og burde ha gjort.

Vi står foran en tid hvor Gud vil reise opp en mektig hær av krigere. Men hvem vil Han reise opp? 
På pinsekonferansen Apostolic Generation Europe ble det sagt en setning som brente seg fast i meg: - I de siste dager vil Gud reise opp en hær av ”navnløse” og ”ansiktsløse” mennesker som deg og meg. 

Hvordan vil Gud gjøre det? Ikke først og fremst gjennom bibelskoler, ledertrening, sjelesorgsamtaler, ettermøter og alterkall.

Ikke at det er noe galt i noen av disse tingene.  De har sine viktige funksjoner, men Gud vil reise opp krigere i sitt nærvær, på det hemmelige stedet med Ham.  

Gud reiser opp en helt ny generasjon.  Det er en generasjon som vet at de må krige for å vinne seier, en generasjon som virkelig vet hvem Gud er, og hvem de selv er i Ham, en generasjon som kjenner de våpen Gud har gitt oss og bruker dem.

En generasjon som vet hva Gud sier i det høye, og gjør det.

 Denne generasjonen trenger a bli ledet an av ledere som kan gå foran å vise veien.  De trenger åndelig foreldre. De trenger å bli ledet av noen som ser godt, så ingen faller i grøften.  De trenger noen som kan lære dem å bli lik Jesus.   Vil du bli den lederen de trenger?

Powered by Cornerstone