Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Møte med ugandisk minister

Møte med ugandisk minister

20. Oktober 2006
Møte med ugandisk ministerHope Mwesigye i glad gjensyn på Karl Johans gate med Jan-Aages datter, Julie.

Jan-Aage Torp har hatt møter i Oslo med Ugandas innenriksminister, Hope Mwesigye.

Han forteller: - Min datter Julie og jeg ble kjent med Hope Mwesigye i juli 2005 da vi hadde møtekampanje i Kampala. Hope var da «Minister of Parliamentary Affairs», dvs i President Musevenis innerste krets av 5 ministere. Etter at Museveni ble gjenvalgt i vinter, utnevnte han Hope Mwesigye til innenriksminister, som gjør henne til hans aller nærmeste medarbeider i oppbyggingen av landet.
- Årsaken til at Hope kom til Norge på et 2-dagers besøk er at hennes sønn Trevor studerer ved et fakultet ved Universitetet i Oslo. Sønnen er som en av mine sønner. En strålende ung mann med en stor fremtid foran seg.
- Uganda gjorde et dypt inntrykk på Julie og meg. Folket er frihetselskende, og det er definitivt et land i vekst og fremgang.

Powered by Cornerstone