Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Åpen samling: «Lederskap og kommunikasjon i Oslokirken»

Åpen samling: «Lederskap og kommunikasjon i Oslokirken»

13. September 2008
Åpen samling: «Lederskap og kommunikasjon i Oslokirken»

Idag ble det holdt en åpen samling i Oslokirken der Pastor Jan-Aage Torp, assistert av Mailen Lanton, presenterte våre prinsipper og retningslinjer: «Lederskap og kommunikasjon i Oslokirken». 

De 45 fremmøtte denne lørdagsformiddagen fikk høre om menighetens tre fundamentale verdier: 1) Trofasthet, 2) Tilgjengelighet, og 3) Lærevillighet,

Vi presenterte vår læremessige basis som samsvarer med norsk og internasjonal pinsebevegelse, samt teologien som forfektes innenfor den apostoliske bevegelse (International Coalition of Apostles - ICA).

Vi gikk igjennom Oslokirkens oppdrag og visjon med vekt på 7-fjells-mandatet.

Vi fastslo at Oslokirken er plassert midt i den historiske og nåtidige Pinsebevegelsen i Norge, samt internasjonale bevegelser som International Coalition of Apostles og International Society of Deliverance Ministers.

Lokalt ledes vi av pastoren og et eldsteråd der vi søker å ha en bredde som samsvarer med de fem embeder som beskrives i Efeserbrevet 4:11-16.

Powered by Cornerstone