Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Ny administrasjon for hele virksomheten

Ny administrasjon for hele virksomheten

16. Oktober 2007
Ny administrasjon for hele virksomhetenA-rådet vil ivareta behovene for både menigheten og Healing Center

Orientering til menigheten og medarbeidere:

Ved opprettelsen av Healing Center den 4.september har vi sett behovet for å finne bedre administrative ordninger for hele virksomheten.

Siden april har vi hatt en admingruppe ledet av Jan-Aage Torp og Marie Hagen, samt ytterligere fire medarbeidere, for menighetens virksomhet. De har gjort en god innsats. Men virksomheten ekspanderer, og denne gruppen kan umulig klare å legge til rette for så store ansvarsområder.

Samtidig har vi siden juni hatt en spesifikk admingruppe som har tilrettelagt for vårt nye Healing Center. Denne gruppen har også vært ledet av Jan-Aage med assistanse av Mailen og Aina Lanton.

Nå trenger vi imidlertid å finne mer effektive og strømlinjeformede ordninger som kan ivareta behovene for både menigheten og Healing Center på en mer fullverdig måte. Forholdene ligger godt til rette for dette ved våre lokaliteter i første etasje i Dronningens gate 26, og våre kontorer og møterom i fjerde etasje. Det nye administrasjonsrådet (A-rådet) har fungert siden 4.september og har vist seg å dekke behovene godt, og arbeidet til de to andre admingruppene er blitt faset ut på ettersommeren. Jan-Aage Torp vil lede A-rådet, og han har med seg åtte betrodde medarbeidere i menigheten og Healing Center. 

Powered by Cornerstone