Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Forbønn for Jovia og barna

Forbønn for Jovia og barna

16. November 2008
Forbønn for Jovia og barna

Iformiddag ønsket vi velkommen til oss Jovia Muzirankoni og hennes barn, Hinn og Abigail. De er rwandesere fra Ugamda som har bodd i Norge i etpar år. Marion Berg ledet forsamlingen i forbønn for familien som trenger vår omsorg i denne tid.

Powered by Cornerstone