Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Frivillige medarbeidere

Frivillige medarbeidere

15. Oktober 2007
Frivillige medarbeidereLister, Amos og Vicky hilser menigheten under gudstjenesten i Oslokirken igår.

- Vi takker Gud for alle våre frivillige medarbeidere, sier Pastor Jan-Aage Torp idet Oslokirken nå har startet Healing Center i Dronningens gate 26. Denne uken har et nytt team fra Zambia kommet til Oslo for å assistere ved Healing Center i 10 dager.

Bethel Church-nettverket i Zambia har besluttet at de vil sende to-tre pastorer ad gangen til Oslo for å gi oss «manpower», forteller Jan-Aage, og denne uken har de sendt et «addon-team» med tre medarbeidere fra ulike menigheter i Zambia for å hjelpe til. - Dette er vi dypt takknemlige for, fordi det er ikke mulig for oss å ansette folk i lønnede stillinger. Ved at de sender disse pastorene til oss i noen uker ad gangen, bekostet og lønnet av dem selv, får vi kjærkommen hjelp i det daglige, og disse pastorene får verdifull innsikt og erfaring fra norsk kultur og en norsk pinsemenighet. Apostel Robert Bwalya i Ndola understreket under hans besøk her nylig at disse pastorene skal underordne seg våre verdier og prinsipper, til tross for at vår virksomhet avviker fra hvordan de gjør ting i Zambia. Men de zambiske pastorene har vist under de første ukene etter at Healing Center åpnet den 4. september at de er villig til å tilpasse seg.

I tillegg til de to pastorene fra Zambia som har hjulpet til i de første ukene av Healing Center, har vi frivillige medarbeidere med stort engasjement som bor i Oslo-regionen, som f.eks. Mailen og Aina Lanton, Marie Hagen, og Birgit Heia som alle gjør en fortjenstfull innsats, understreker Jan-Aage Torp. - De setter av mange timer i uken utenom sitt yrkesliv og private liv, og det er avgjørende for at Healing Center kan fungere godt. De er for øvrig alle sterkt engasjert i Oslokirkens helhetlige arbeid.

- Aina og Marie var ulønnede ett-åringer i Oslokirken i september 2004-juli 2005, samtidig som de tjente til livets opphold i sitt daglige arbeid i den sekulære verden, og etter sommeren 2005 fortsatte de å engasjere seg for fullt, selv om ordningen med ett-åringer opphørte. I september 2006 til august 2007 tok min sønn Anders et friår fra skolen, og jobbet isteden i butikker i Lillestrøm, foruten at han hjalp til i Oslokirken og andre virksomheter som ulønnet frivillig medarbeider.

- Før Heaing Center startet den 4. september var frivillig innsats fra folk i menigheten positivt for virksomheten, og ikke minst for dem selv i et lærings-perspektiv. Men de siste fire ukene etter at Healing Center startet er fundamentalt annerledes: Nå er vi avhengig av denne frivilligheten, understreker Pastor Jan-Aage Torp som er daglig leder av Healing Center og pastor i Oslokirken.

Powered by Cornerstone