Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Blikk: - Uenighet om anmeldelsen av Torp

Blikk: - Uenighet om anmeldelsen av Torp

01. Desember 2005
Blikk: - Uenighet om anmeldelsen av Torp

(Blikk) Det er delte meninger i homobevegelsen om LLHs anmeldelse av Jan-Aage Torp for homohets. Leder i Menneskerettsalliansen, Dag Øistein Endsjø, håper Torp blir dømt for å ha sammenlignet homofili med en kreftsvulst i samfunnet. Kim Friele, som karakteriserer Torp som «et null og et niks og en lort i livets store pissepotte», sier til Blikk Nett at hun er imot at vi gang på gang flyr til politiet og anmelder ting vi ikke liker.

LLH anmelder pastor i Oslomenigheten, Jan-Aage Torp, for brudd på antidiskrimineringslovens paragraf 135 a, etter at han i en debatt på P4, karakteriserte homofili som en kreftsvulst i samfunnet.
– Jeg vet ikke om vi får noen dom, men jeg håper det. Torp hev seg på ettersom pastor Åke Green ble nylig frikjent for lignende uttalelser i Sverige. Nå tror Torp det er fritt fram for han og hans likesinnede til å si hva som helst i Norge også. Ved en slik anmeldelse får vi testet ut hva som er lov å komme med av krenkende og diskriminerende uttalelser, sier Dag Øistein Endsjø.
Han mener det er viktig å se denne saken i en større sammenheng.
– Torps uttalelser vedrører ikke bare oss homofile. Dette er en generell sak. Når uttalelsene skal vurderes så må de settes opp mot hva andre religiøse grupper uttaler om at jøder og muslimer også er en kreftsvulst, mener Endsjø.
Han viser til Sjølie-saken der det ble uttalt masse redselsfulle ting om jøder. Sjølie ble frikjent i høyesterett, men Norge og Høyesterett fikk på pukkelen av FNs rasediskrimineringskomité.
– Man kan ikke definere handlingen ut fra hvem det gjelder, det er selve handlingen som teller, slår Endsjø fast.

«Tosken» Torp

Kim Friele mener derimot ikke det har noe for seg å gå til anmeldelse av Jan-Aage Torp.
– Nå er det på tide at homobevegelsen tar en skikkelig debatt på antidiskrimineringslovens paragraf 135 a, sier Kim Friele.
Hun mener at paragrafen har vist seg ubrukelig siden Bratterud-saken i 1984. Hans Bratterud er den eneste som har blitt dømt for homohets etter denne paragrafen.
– Den har vært aldeles uvirksom etter det. Jeg er redd for at altfor mange homofile ikke har lest Høyesteretts redegjørelse om bruken av 135 a og begrunnelsen for at Hans Bratterud fikk en betinget dom til slutt. Paragraf 135 a representerer stor takhøyde og vide tolkningsmuligheter, og godt er det, sier Friele.
Hun understreker at ikke minst homser og lesber har en endeløs bruk for ytringsfriheten, og mener at situasjonen og klimaet i Norge er betydelig endret siden Bratterud-saken.
– Den eneste grunnen til at den saken ble til en offentlig påtale var at i homohetsen fra Bratterud sa han at Wenche Lowzow måtte fjernes fra sin lærergjerning og fra plassen på Stortinget. Generell skittkasting på homser og lesber fra «tosken» Torp må vi ta i tu med uten å løpe til politiet. Torp er et null og et niks og en lort i livets store pissepotte, fastslår Kim Friele.

Seksualtfascist

Hun trekker fram anmeldelsen av bergenspastoren Enevald Flåten som for noen år uttalte at homofile var værre enn griser.
– Denne saken ble selvfølgelig henlagt. Vi trenger sikkert paragraf 135 a i nødstilfeller, men loven har vist seg å ikke bety noe. Den er å anse som en papirlov. Myndighetene vil ikke bruke den, eller de tør ikke, men de har heller ikke guts til å oppheve den. Dette skaper en disrespekt for lovverket. Jo flere ganger vi løper til politiet og jo flere ganger vi bruker ordet homofob så mister det sin kraft, mener Friele.
Hun påpeker at hun betinger seg retten i ytringsfrihetens navn til å kalle pastor Torp for en seksualfascist, og sier at det godt kan tenkes at denne mannen har både politiske og ideologiske svarte striper, skal man dømme etter uttalelsene hans.
– Får jeg lov til å si slikt må han bare kalle meg en kreftsvulst. I motsetning til han skal jeg begrunne mine karakteristikker, uten at noen løper til politiet og anmelder meg. Torp er en altfor ynkelig fiende til at vi skal bruke krefter på ham.
– Vi i homobevegelsen skal passe oss vel for å skaffe oss oppmerksomhet og plass i radio og tv på saker som dette. Vi bør heller sette oss ned å diskutere loven. Pastor Torp, den idioten, er ikke betydningsfull nok til at vi bør bruke tid på ham, avslutter Kim Friele.

Powered by Cornerstone