Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Profeterte om et apostolisk senter

Profeterte om et apostolisk senter

18. Oktober 2009
Profeterte om et apostolisk senter

Under en mobiltelefonsamtale ikveld mellom profeten Per Ivar Winnæss fra Brølenda Lam og Jan-Aage Torp formidlet Winnæss følgende profeti til Jan-Aage. (Beklager noe dårlig mobildekning. Vi har fjernet noen gjentatte muntlige uttrykk i avskriften nedenfor. Lydfilen er nederst på siden)

Kjære Far!

Vi bare løfter fram for deg Jan-Aage i Jesu Navn.

Jeg bare takker deg for at Du er den Gud som er trofast, som fører ham igjennom den skiftende tiden han har vært igjennom. 

Jeg bare takker Deg Far for at dette er dagen, dette er tiden, for at  ting kommer på plass så han kan komme inn i sin fulle tjeneste, fulle dimensjon av sitt kall. 

Det er akkurat som jeg opplever at du har vært i en fase hvor du på en måte har driftet noe vekk fra ditt hovedkall. Det er akkurat som jeg opplever at i den fasen har du blitt sårbar for anslag fra fienden, og at dette er en tid for en ny posisjonering av den kallelsen som Gud har for deg. Det var akkurat som jeg opplever at du har et kall inn på markedsplassen, der du vil se dører er åpne for å gå inn og formidle sannheten og den profetiske tidtabell for hva som kommer i denne tiden. Men jeg så også at sånn menighetsmessig er det et nytt skifte hvor du også knytter til deg flere nøkkelpersoner som kan være med og fylle en del av disse rommene som du føler mangler i å kunne se en helhetlig, gjennombruddskraftig menighet. I denne tiden bringer Herren en helt ny nåde til deg til å kunne se de personene som Faderen sender deg for å kunne gi rom for en ny struktur for en ny gjennombruddskraft. Det er akkurat som jeg så at du har vært trofast i arbeidet, men at du har kommet til et punkt hvor du føler at noe nytt må til for å komme til et nytt nivå av det Gud har kalt deg til. 

Jeg bare takker deg Far, for at du er den Gud som…:

Sånn location-messig er det et valg som du står overfor. Du har gått en linje som har vært riktig til nå. Men det er snakk om en ny posisjonering. Det er et nytt (trykk/trygt?)-nivå til å ta et nytt skritt for å kunne nå videre ut. Det har tilspisset seg på endel områder, og at dette er en tid hvor Herren ønsker at du skal nå bredere ut, og at dette har med hvor du har beliggenheten. Det behøver ikke å bety at det er en ren forflytning. Det kan også være at det dreier seg om å etablere en eller annen slags base for en ny målrettet virksomhet for å nå en bedre masse. Herren vil gi deg visdom og også ressurser både rent menneskelig og også på det finansielle for å kunne gjøre en slik, enten forflytning i sin helhet, eller etablering av en base.

Vi bare takker deg Far for at du er den Gud som gir ny visdom, ny strategi for å være erobrende. Jeg bare takker deg Far for at Jan-Aage Torp har vært erobrende. Han har vært villig til å stå på barrikadene og tale det profetiske ord både for markedsplassen og for Guds forsamling.

Jeg bare takker deg Far for at du bringer en helt ny dimensjon inn for å se også en livskraftig gjennombruddsmenighet hvor de kan nå en større bredde.

Jeg takker deg Far for at du reiser opp Jan-Aage i denne tiden. Dette er ikke tiden for å «safe inn», men dette er tiden for å ekspandere og ta nye områder.

Jeg bare takker deg Far at du bringer nye «Aron og Hur» inn i hans liv, og at han får en helt ny nåde av å utse seg de som utfyller han i tjeneste, og som ikke allid er de som bare sier «ja», men som kommer med nye råd, som bringer en helt ny fylde i den tjeneste som han står i.

Det var akkurat som at du har hatt et nettverk som mer eller mindre har brudt sammen. Et nettverk med mange tråder inn, og jeg så at det var blitt bare få tråder inn. Det er også en tid for deg til å spille på flere strenger enn du har gjort de siste årene. Det er nye strenger som du skal begynne å ta i bruk som du har mer berørt tidligere, men som er blitt umerkelig for man har rørt ved disse litt tyngre strengene. For å få et større bilde så var det å finne linjene til de høye tonene og de svakere lydene. Det går også på denne gaven til å skjelne og bringe inn (noen mer pastoral?) som dekker bildet.

Takker deg Far for at du er den Gud som bringer inn disse personene inn i Jan-Aage i livet sitt, Det er ikke dagen for å stenge ned, redusere, eller miste fokus, men det er dagen for å få en ny visjon som ligger i deg fra før, og som skal gjenoppreises, akkurat som det er ting du har mer brent for før som skal komme tilbake. 

Det var rundt det her jeg fikk når jeg ba for deg nå! 

Powered by Cornerstone