Arkiver/Tidlig (2001-2013)/21-dagers bønn for Norge!

21-dagers bønn for Norge!

05. November 2004
21-dagers bønn for Norge!

Pastor Ann-Christin Andreasasen Torp, som også er vår bønneleder, har sendt ut denne invitasjonen til bønnekrigere i hele nasjonen om å delta i 21-dagers bønn for Norge:

Kjære mektige bønnekjempe!

Ja, det er DEG Gud sier det om!

Husk, Gideon så ikke seg selv som en stridskjempe, men det gjorde Gud.
Gideon valgte da å se på seg selv og handle utifra slik som Gud så på han - og DA utførte han store ting i Guds rike! Be om at du får se deg selv slik Gud ser deg :) Det vil by på overaskelser.

Vel, dette var en personlig hilsen til deg fra Gud :)

Denne sjuende 21 dagers vaken begynner idag, og blir som Daniels 21 dager!

Han gikk inn i den åndelige striden for å forløse sitt folk fra fangenskapet i Babylon! Jeg elsker å lese hvordan Daniel levde i seier midt i Babylon. Han var virkelig "i verden", men ikke "av verden." Han var disiplinert, følsom, kompromissløs, frimodig, overnaturlig, kjente til fortiden, men presset hele tiden inn på hva Gud hadde for Israels folk for framtiden.

Daniel gjorde fire spesifike ting for å ende Israels fangenskap i Babylon. Disse fire tingene skal vi ta lærdom av, og anvende dem i vår situasjon i Norge!

1. Daniel bad og fastet. Han visste at han kunne bruke det profetiske ordet for å stride for framtiden. Profeten Jeremia hadde profetert at Israel ville gå inn i fangenskap, men de skulle settes fri når 70 år var gått. Herren var spesifikk når Han sa at da ville Han vende det døve øret til Sitt folk i 70 år. Men Daniel visste at nå hadde kairos-tiden kommet til å komme fram for Herren for å gjøre slutt på fangenskapet.

Vår situasjon er slik: En anerkjent Herrens profet (Chuck Pierce) kom til Norge i slutten av mai 2003 og ga oss ordet om å be sju ganger 21 dager innen 18 måneder, hvis ikke ville Norge bli overgitt til destruktive og ugudelige krefter. Denne siste perioden er for å snu Norges retning - vende skuta til å gå i motsatt retning av det den har gjort! Vi strider med det profetiske ordet og VET at Gud vil holde det Han har sagt!
2. Han bekjente, omvendte seg og bad om tilgivelse for sin egen synd og mislykkethet, men også for Hele Israel som resulterte i deres fangenskap.
Her trenger vi å ydmyke oss innfor Gud og be ham vise oss hva vi skal bekjenne, omvende oss fra, og be om tilgivelse om. Men én sak er å ta et oppgjør med lunkenhet og likegyldighet i vårt bønneliv som har ført Norge til den gudløse nasjonen som den nå er. Men en annen sak er at vi trenger å ta imot ny åpenbaring for hvordan vi skal be, en ny og mer "effektiv" måte, med profetisk åpenbaring som gjør det slik at vi kan knuse fiendens verk!

3. Daniel mottok englebesøk. Gud lønnet Daniel for det han gjorde og sendte sin erkeengel Mikael. Etter 21 dager med bønn, faste, omvendelse, strid, så sendte Gud en engel for å fortelle hva som skulle skje med hans folk i framtiden. På samme måte kan vi ha en forventning til at Gud vil åpenbare for oss i drømmer, visjoner, syner og englebesøk hva Hans planer er for Norge, og at Gud vil gi oss strategier for hvordan vi skal komme inn i det!

4. Daniel mottok åpenbaring for framtiden. På grunn av Jeremias profeti, forstod Daniel hvilken tid han levde i. Fordi han forstod tiden og gikk inn igjennom denne åpenbaringsdøren og søkte Gud med stor iver, gav Gud ham forståelse om framtiden for Guds folk, og at de gjennom lydighet til Gud kunne gå framover og ut av fangenskapet!

Gud vil at vi skal be med stor iver og styrke mot de destruktive og ugudelige kreftene som holder Norge i fangenskap. Han vil gi oss åpenbaring om hvordan vi skal be, så fiendens festningsverker og planer blir ødelagt. Så skal vi få videre strategier der vi får bygge opp vårt land i enhet med Guds bestemmelse og ta Norge ut i den friheten, tryggheten og gleden som Han vil vi skal ha. Da kan Norge for endetiden bli den nasjonen som er Hans fristed, fyrlykten for Europa og en innhøstningslåve!

Dette er bønneområdene som Gud har gitt oss for denne perioden:

1- Valget i 2005 og den politiske situasjonen
2- Bønn for styresmaktene
3- Norges nasjonale ressurser, riktig bruk av dem og nyskapning
4- Våre grenser
5- Stoppe Islams ånd i vår nasjon
6- At vi skal reise oss i den gjenløste vikingeånden i vår nasjon for å
utbre Guds Rike
7- Stoppe inflytelsen av sekulærhumanismens ånd og antikrists ånd i vår nasjon
8- Sammenblandingen av nynazismen og gammel avgudsstro fra vikingetiden;
den er farlig og her trenger vi å be.
9- "Når fienden kommer som en flod, skal Herrens Ånd drive ham tilbake"
Jes.59.19. Mørket MÅ vike og vi ber fram at Hans herlighets lys i Sitt
folk vil komme fram for å skape forandringen i vår historie.
10- Europridefestivalen - stoppe disse destruktive kreftene og innflytelsen som de søker! 
11- Stoppe og sette opp et vern mot hele homoagendaen i kirken, media, skoleverket og politikken.
12- Be fram bønnehus og tilbedelsesaltere for Guds vilje som er
igang 24 timer i døgnet, sju dager i uken, over hele landet!

Første uke (5.-11.november): punkt 1-4

Andre uke (12.-18.november): punkt 5-8

Tredje uke 19.-25.november: punkt 9-12

For punkt 1-4 kan vi emaile deg bakgrunnsmateriale. Send en email om dette til ann-christin@oslokirken.no. Da kan du be med større kunnskap og være mer effektiv i dine bønner både for å rive ned og bygge opp!

Vi vil sende bakgrunnsmateriale for resten av punktene etterhvert.

Jeg ber om at dette egger deg til stridslyst :-) så du går med inn i bønn og faste sammen med oss for å snu vår nasjon til å gå inn i GUDS bestemmelse!

Seier i Jesu navn,

Ann-Christin Torp

 

Powered by Cornerstone