Arkiver/Tidlig (2001-2013)/Emanuel Minos´ profeti om vår menighet

Emanuel Minos´ profeti om vår menighet

07. September 2001
Emanuel Minos´ profeti om vår menighet

Les denne kraftfulle skildring av Dr. Emanuel Minos´ profeti til Jan-Aage Torp..

Denne uken ringte telefonen hjemme hos pastor Jan-Aage Torp. Det var Dr.Emanuel Minos, som gikk rett på sak: «Jan-Aage, du vet hvor forsiktig jeg er med å formidle profetier, fordi jeg har sett så mye misbruk. Men jeg er ledet av Den Hellige Ånd til å si til deg at du skal bygge opp en internasjonal menighet i Oslo som ved Guds nåde vil få samme virkning og kraft som Kensington Temple i London. Du skal ikke frykte, fordi Herren vil lede arbeidet fremover. Dette er den bestemmelse som Herren har for deg, Jan-Aage. Det beste ligger foran deg!»

Powered by Cornerstone